تعبیر خواب سگ و گربه

جمعه 12 خرداد 1396 ساعت 15:27

تعبیر خواب سگ , تعبیر خواب سگ سیاه , تعبیر خواب سگ زرد , تعبیر خواب سگ سفید

تعبیر خواب سگ و گربه

ابن سیرین معتقد است که تعبیر خواب گربه در خواب های ما مردی است دزد و مفسد خصالی که درست است زیرا گربه نمیتواند یک مرد را مجسم کند زیرا گربه به هیچ وجه ویژگی های مردانگی ندارد و بر عکس بیشتر دارای صفاتی است که مشابه آن را در زنان می توان مشاهده نمود. گربه حیوانی است آرام و اهلی و تربیت پذیر.خودش را برای صاحبش لوس می کند. وفادار نیست ولی عشق به توله هایش دارد. تمیز است و به زیبایی علاقه دارد و خیلی خصوصیات دیگر دارد که همه آن ها بدون استنثا در زن دیده می شود لذا چند تن از معبران بخصوص معبران غربی گربه را زن دانسته اند نه همسر . منظور از زن جنس زن است نه همسر که البته بین این دو باید تفاوت گذاشت.

مرجع بی نظیر تعبیر خواب سگ سیاه و سفید و زرد

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.