تعبیر خواب خواستگاری ابن سیرین

جمعه 12 خرداد 1396 ساعت 16:10

تعبیر خواب خواستگار , تعبیر خواب خواستگار داشتن دختر , تعبیر خواب خواستگاری رفتن مرد متاهل

تعبیر خواب خواستگاری ابن سیرین

تعبیر خواب خواستگاری کردن و بعبارتی زن خواستن از بین رفتن بزرگی شما است

اگر در خواب از مرده خواستگاری کردید و با او مجامعت کردید بدانید که از او مالی به شما می رسد

اگر خواب ببینید که مرده ای از شما خواستگاری می کند و با شما نزدیکی می کند مال شما کم می شود

تعبیر خواب رفتن به خواستگاری زنی که نمیشناسیدش نزدیک بودن اجل است

تعبیر خواب شیرینی بردن در خواستگاری روزی حلال و زندگی شاد است

تعبیر خواب داماد روز خواستگاری به عروسی بسته شیرینی را بدهد این است که عروس را خوشبخت می کند

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.