X
تبلیغات
رایتل

شعر در مورد زیبایی

یکشنبه 14 آبان 1396 ساعت 19:45

شعر در مورد زیبایی

شعر در مورد زیبایی,شعر در مورد زیبایی یار,شعر در مورد زیبایی دختر,شعر در مورد زیبایی چهره,شعر در مورد زیبایی چشم,شعر در مورد زیبایی صورت,شعر در مورد زیبایی طبیعت,شعر در مورد زیبایی زن,شعر در مورد زیبایی های آفرینش,شعر در مورد زیبایی زندگی,شعر در مورد زیبایی معشوق,شعر در مورد زیبایی دوست,شعری در مورد زیبایی معشوق,شعر در مورد رخ زیبای یار,شعر درباره زیبایی یار,شعر زیبا در مورد یار,شعر در مورد زیبای یار,شعری در مورد زیبایی یار,شعر نو درباره زیبایی یار,شعر در مورد دختر زیبا,شعر در مورد دختر زیبا,شعری در مورد دختر زیبا,شعری در مورد زیبایی زن,شعر درباره زیبایی دختر,شعر زیبا درمورد دخترم,شعر زیبا در مورد دختر گلفروش,شعری در مورد زیبایی چهره,شعر در مورد چهره زیبا,شعری در مورد زیبایی صورت,شعر درباره چهره زیبا,شعر درباره زیبایی چهره,شعری در مورد چهره زیبا,شعر در مورد زیبایی چشمان,شعر در مورد چشم زیبا,شعر در مورد چشمان زیبا,شعر در مورد چشم زیبا,شعر در مورد چشمان زیبا,شعر زیبا در مورد چشمان زیبا,شعری در مورد چشم زیبا,شعر زیبا درباره چشم,شعر درباره چشم زیبا,شعر در مورد صورت زیبا,شعر درباره زیبایی صورت,شعری در مورد صورت زیبا,شعر در باره صورت زیبا,شعر کوتاه در مورد صورت زیبا,شعر کوتاه در مورد زیبایی طبیعت,شعری در مورد زیبایی طبیعت,شعر در مورد طبیعت زیبا,شعری در مورد طبیعت زیبا,شعر در مورد زیبایی های طبیعت,شعر در مورد طبیعت زیبا,شعر درباره زیبایی طبیعت,شعری درباره زیبایی طبیعت,شعر های زیبا در مورد طبیعت,شعر در مورد زیبایی زن,شعر زیبا در مورد زن روستایی,شعر زیبا در مورد زندان,شعر درباره زیبایی زن,شعر در مورد زندگی زیبا,شعر در مورد زندگی زیبا,شعر درمورد زیبایی زن,شعر زیبا درمورد زندگی,شعری در مورد زیبایی های افرینش,شعر درباره زیبایی های افرینش,شعری درباره ی زیبایی های آفرینش,شعری درباره زیبایی های آفرینش,شعر زیبای در مورد زندگی,شعری درباره زیبایی زندگی,شعر زیبا در مورد زندگی زیباست,شعری در مورد زیبایی زندگی,شعر در مورد زیبایی های زندگی,شعر در وصف زیبایی یار,شعر در وصف یار زیبا,شعر در وصف زیبایی معشوق,شعر در وصف زیبایی دوست,شعر نو در وصف زیبایی یار,شعری در وصف زیبایی دوست,شعر وصف زیبایی یار,شعری زیبا در وصف یار,شعر در وصف زیبای یار,اشعار در وصف زیبایی یار,شعر در وصف زیبایی,شعر در وصف زیبایی زن,شعر در وصف زیبایی طبیعت,شعر در وصف زیبایی صورت,شعر در وصف زیبایی پاییز,شعر در وصف زیبایی شب,شعر در وصف زیبایی معشوقه,شعر در وصف زیبایی زن,شعر در وصف زیبایی زندگی,شعری در وصف زیبایی زن,شعر در وصف زن زیبا,شعر در وصف زندگی زیبا,شعری در وصف زیبایی یک دختر,شعر زیبا در وصف زن,شعر زیبا در وصف زنان,شعری زیبا در وصف زن,شعر زیبا در وصف معشوقه,شعری در وصف زیبایی معشوق,شعر در وصف زیبای معشوق,شعر وصف زیبایی معشوقه,شعر در وصف دوست زیبا,شعر زیبا در وصف دوستان,شعر زیبا در وصف دوستی,شعر زیبا در وصف دوست داشتن,شعری زیبا در وصف دوست,شعری زیبا در وصف دوست خوب,شعری زیبا در وصف دوست,شعری زیبا در وصف دوستان,شعری در وصف زیبایی طبیعت,شعر زیبا در وصف طبیعت,شعری زیبا در وصف طبیعت,شعر در وصف صورت زیبا,شعر در وصف زیبایی چهره,شعری در وصف صورت زیبا,شعر زیبا در وصف پاییز,شعری زیبا در وصف پاییز,شعر زیبا در وصف شب یلدا,شعر زیبا در وصف شب,شعر زیبا در وصف شب یلدا,شعری زیبا در وصف شب قدر,شعر زیبا در وصف شب قدر,شعری زیبا در وصف شب یلدا,شعری زیبا در وصف شب,شعر زیبایی,شعر زیبایی یار,شعر زیبایی چهره,شعر زیبایی در مورد زن,شعر زیبایی در وصف زن,شعر زیبایی در مورد دختر,شعر زیبایی,شعر درباره زیبایی,شعر درباره زیبایی زن,شعر درباره زیبایی زندگی,شعری دروصف زیبایی یار,شعر زیبای یار,شعر زیبای یار دبستانی من,شعر زیبا یار,شعر زیبایی یار,شعر درباره زیبایی یار,شعر وصف زیبایی یار,شعر زیبا برای یار,شعر زیبا فراق یار,شعر چهره زیبای تو,شعر زیبایی صورت,شعر درباره زیبایی چهره,شعر در وصف زیبایی چهره,شعر برای زیبایی چهره,شعر زیبایی در مورد زندگی,شعر زیبای در مورد زندگی,شعر زیبا در مورد زن,شعر زیبا در مورد زندگی,شعر زیبا در مورد زن,شعر زیبا در مورد زنان,شعر زیبا در مورد زندگی زیباست,شعر زیبا در مورد زندان,شعری زیبا در مورد زن,شعر های زیبا در وصف دختر,شعر زیبا در وصف زن,شعر زیبا در وصف زندگی,شعر زیبا در وصف زنان,شعری زیبا در وصف زن,شعری زیبا در وصف زندگی,شعر زیبا در وصف دختر,شعر زیبا در وصف همسر,شعر های زیبا در وصف زن,شعر زیبا در مورد دختر,شعر زیبا در مورد دختر,شعر زیبا در مورد روز دختر,شعر زیبا در مورد دوست دختر,شعری زیبا در مورد روز دختر,شعر زیبا در مورد دخترم,شعر زیبا در مورد دختر گلفروش,شعری زیبا در مورد دختر,شعر های زیبا در مورد دختر,شعر زیباییت,شعر زیبایی از سعدی,شعر زیبایی زن,شعر زیبایی تو,شعر زیبایی عاشقانه,شعر درباره زیبایی معشوق,شعر درباره زیبایی طبیعت,شعر درباره زیبایی های افرینش,شعری درباره زیبایی طبیعت,شعر درباره زیبایی,شعر زیبایی درباره ی ایران,شعر در مورد زیبایی چهره,شعری درباره زنان زیبا,شعری درباره زیبایی زندگی,شعر در مورد زیبایی زن,شعر زیبا درباره زن,شعر زیبا درباره زندگی,شعر زیبا در باره زن,شعر زیبای درباره زن,شعر در مورد زیبایی زندگی,شعری زیبا درباره زندگی,شعر های زیبا درباره زندگی,شعر نو زیبا درباره زندگی

شعر در مورد زیبایی

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد زیبایی برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

من پیراهنت را در باد دوست دارم

و زیبایی ات را

در آینه ای که از آن عبور کرده ای!

شعر پدر , شعر در مورد پدر , شعر درباره پدر , شعر در وصف پدر

شعر در مورد زیبایی

تو را دوست دارم

و زیبایی ام را به جهان تسلیم می کنم

تا هر لبی که تو را می بوسد

من باشم …

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

شعر در مورد زیبایی یار

دستم را

به زیبایی تو نزدیک می کنم

و خواب از سرم می پرد

حتما که نباید

فنجان را سر کشید

گاهی قهوه از چشم ها

در جان می چکد.

شعر دوست , شعر در مورد دوست , شعر درباره دوست , شعر در وصف دوست

شعر در مورد زیبایی دختر

چقدر زیبایی وقتی مرا متهم می کنی

که دوستت ندارم!

چقدر این وقت ها عاشقت هستم!

شعر دریا , شعر در مورد دریا , شعر درباره دریا , متن در مورد دریا , اس ام اس در مورد دریا

شعر در مورد زیبایی چهره

آنقدر زیبایی

که شاعرها به احترامت

کلاه از سر بر می دارند!

و روی پیشانی شعرهای شان

عرق شرم می نشیند!

شعر برادر , شعر در مورد برادر , شعر درباره برادر , شعر در وصف برادر

شعر در مورد زیبایی چشم

تصویر قشنگی ست

برخورد موج با صخره

در یک غروب زیبا

اما …

تا اسیر دریا نشوی

نمی فهمی چه جهنمی ست این زیبایی!

شعر خواهر , شعر در مورد خواهر , شعر درباره خواهر , شعر در وصف خواهر

شعر در مورد زیبایی صورت

من بدین خوبی و زیبایی ندیدم روی را

وین دلاویزی و دلبندی نباشد موی را

شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی

شعر در مورد زیبایی طبیعت

می دانی

تقصیر من نیست

اگر زیبایی چشم های تو

توی هیچ بوم نقاشی

جا نمی شود

آنقدر بی رحمانه زیبایی

که چشم دوربین ها را

ضعیف کرده ای

شعر مهر ماه , شعر در مورد مهر ماه , شعر درباره مهر ماه , شعر در وصف مهر ماه

شعر در مورد زیبایی زن

زیبایی می تواند بی رحم باشد

درست شبیه چال ظریف گونه ی چپ تو

وقتی عمیق می خندی!

شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق

شعر در مورد زیبایی های آفرینش

انگار که خداوند

معشوقه ای داشته باشد!

انگار که معشوقه اش

ترکش کرده باشد!

انگار که خداوند

تو را

در لحظه ی تنها شدنش

آفریده باشد.

زیباییِ تو

غم انگیز است!

شعر گل , شعر در مورد گل , شعر درباره گل , شعر در وصف گل

شعر در مورد زیبایی زندگی

یاد تو که می افتم

دست دلم را می گیرم وُ

می رویم

پای قرارهای نیامده ات

به تو فکر می کنم

و زیبایی چشمانت

حواسم را به هم می ریزد

شعر شب بخیر , شعر در مورد شب بخیر , شعر درباره شب بخیر , شعر در وصف شب بخیر

شعر در مورد زیبایی معشوق

در نور شمع

زن تری؛

در آفتاب صبح که چشم باز می‌کنی

فرشته تر؛

و من بین این دو زیبایی ِ با شکوه

عاشقانه آونگ شده ام

شعر صبح بخیر , شعر در مورد صبح بخیر , شعر درباره صبح بخیر , شعر در وصف صبح بخیر

شعر در مورد زیبایی دوست

زیبایی ات را

در لحظه ای حبس می کنم و

به دیوار می آویزم!

بافه ای از گیسوانت 

از قاب بیرون می ریزد!

دوباره می فهمم 

نه در عکس

نه در نگاه

نه در روسری

و نه در واژه های این شعر

زیبایی تو

در هیچ قابی

محصور شدنی نیست!

شعر عید غدیر , شعر در مورد عید غدیر , شعر درباره عید غدیر , شعر در وصف عید غدیر

شعری در مورد زیبایی معشوق

این همه زیبایی که تقصیر تو نیست،

اما تقصیر توست

که سهم من از این همه زیبایی،

خیالی‌ست که هرشب

از موهات می‌بافم

شعر تنهایی , شعر در مورد تنهایی , شعر درباره تنهایی , شعر در وصف تنهایی

شعر در مورد رخ زیبای یار

اشتباه نکن!

نه زیبایی تو

نه محبوبیتِ تو

مرا مجذوب خود نکرد

تنها آن هنگام که روح زخمی مرا بوسیدی

من عاشقت شدم …

شعر تولد , شعر در مورد تولد , شعر درباره تولد , شعر در وصف تولد

شعر درباره زیبایی یار

کارگرها

زندگی ساده و

زن های زیبایی دارند

آنها هر روز

در پایان کار

از آسمان خراش ها

ابرهای سفید تازه

به خانه می برند!

شعر ماه محرم , شعر در مورد ماه محرم , شعر درباره ماه محرم , شعر در وصف ماه محرم

شعر زیبا در مورد یار

می ترسم باور کنم زیبایی دست های تو را 

وقتی شاپرک های کوچک را برمی دارد 

به موهایم می زند 

وقتی با من حرف می زند 

بی صدا 

بی صدا 

بی صدا 

می ترسم 

وقتی دست هایت 

مثل دو قایق بی قرار محاصره ام می کنند 

و دیگر فرقی ندارد 

به کدام سمت می گریزم؟ 

اگر تو را باور کنم 

مثل ماهی کوچکی در اقیانوس گم می شوم 

نمی توانم بگویم دوستت دارم! 

شعر لیاقت , شعر در مورد لیاقت , شعر درباره لیاقت , شعر در وصف لیاقت

شعر در مورد زیبای یار

شب که می خوابی یادت باشد

نردبان خانه را بخوابانی

حوض را هم خالی کن

ماه اگر به زیبایی تو دست یابد

دیگر سراغ از شب هیچ بی ستاره ای نمی گیرد

یادت که نمی رود

من بی ستاره ام.

شعر لب , شعر در مورد لب , شعر درباره لب , شعر در وصف لب

شعری در مورد زیبایی یار

سر می رود

گل از سبد

عطر از گل

باد از عطر

چنان که تصویر از آیینه

و زیبایی تو

از چشم من.

شعر لبخند , شعر در مورد لبخند , شعر درباره لبخند , شعر در وصف لبخند

شعر نو درباره زیبایی یار

بغلت می کنم

سینه ات، بازوانت، شانه هات…

این همه زیبایی که در تو جمع شده

در آغوشم پخش می شود

شعر ادب , شعر در مورد ادب , شعر درباره ادب , شعر در وصف ادب

شعر در مورد دختر زیبا

این عادلانه نیست،

گاهی در شعرهام مجبورم

زیبایی ِ تو را

در آغوش بیگانه ای تصور کنم،

افسوس که تو همچنان زیبایی،

حتی وقتی

سهم من نیستی

شعر انسانیت , شعر در مورد انسانیت , شعر درباره انسانیت , شعر در وصف انسانیت

شعر در مورد دختر زیبا

شعرهای عاشقانه ام

بافته انگشتان توست

و ملیله دوزی

زیبایی ات

شعر تهران , شعر در مورد تهران , شعر درباره تهران , شعر در وصف تهران

شعری در مورد دختر زیبا

به حرف‌های مردم کاری ناشته باش…

به زیباییت ادامه بده

میان خیال‌های شبانه‌ام

شعر آسمان , شعر در مورد آسمان , شعر درباره آسمان , شعر در وصف آسمان

شعری در مورد زیبایی زن

گرچه چشمان تو جز در پی زیبایی نیست   

دل بکن! آینه این قدر تماشایی نیست

شعر خداحافظی , شعر در مورد خداحافظی , شعر درباره خداحافظی , شعر در وصف خداحافظی

شعر درباره زیبایی دختر

فقط تاریکی می داند

ماه چقدر روشن است

فقط خاک می داند

دست های آب، چقدر مهربان!

معنی دقیق نان را

فقط آدم گرسنه می داند

فقط من می دانم

تو چقدر زیبایی

شعر مرگ , شعر در مورد مرگ , شعر درباره مرگ , شعر در وصف مرگ

شعر زیبا درمورد دخترم

دروغ گفته‌ام اگر بگویم

جهان به زیبایی قصه‌های کودکی‌ست

شعر ماه اردیبهشت , شعر در مورد ماه اردیبهشت , شعر درباره ماه اردیبهشت , شعر در وصف ماه اردیبهشت

شعر زیبا در مورد دختر گلفروش

زیبایی‌ام را پایانی نیست

وقتی که در چشمان تو به خواب می‌روم

بخواب عشقم , بخواب عشقم شعر , بخواب عشقم شعرنو , آسوده بخواب عشقم

شعری در مورد زیبایی چهره

ای مهربان من

من دوست دارمت

چون سبزه های دشت، چون برگ سبز درختان نارون

معیارهای تازه ی زیبایی

با قامت بلند تو سنجیده می شود

شعر موفقیت , شعر در مورد موفقیت , شعر درباره موفقیت , شعر در وصف موفقیت

شعر در مورد چهره زیبا

زیبایی عجیب تو معیار تازه ای ست،

با غربت غریب فراوانش مانند شعر من

ای شعر بی قرین!

ـ و این تفاخر از سر شوخی ست ـ

نازنین

شعر دلتنگی , شعر در مورد دلتنگی , شعر درباره دلتنگی , شعر در وصف دلتنگی

شعری در مورد زیبایی صورت

من به اندازه ی زیبایی تو تنهایم

تو به اندازه ی تنهایی من زیبایی

شعر آتش , شعر در مورد آتش , شعر درباره آتش , شعر در وصف آتش

شعر درباره چهره زیبا

هر لحظه زیبا می شوی، همرنگ دریا می شوی

افکار بی اندیشه را در دیده جویا می شوی

شعر پاییز , شعر در مورد پاییز , شعر درباره پاییز , شعر در وصف پاییز

شعر درباره زیبایی چهره

یک دقیقه زل زدن در چشم زیبایِ تو چند ؟

افتخارِ دیدن روی فریبایِ تو چند ؟

شعر امام علی , شعر در مورد امام علی , شعر درباره امام علی , شعر در وصف امام علی

شعری در مورد چهره زیبا

چه زیبا میشوی وقتی چنین در باد میرقصی 

چه زیباتر که وقتی نیستی در یاد میرقصی

شعر دوستت دارم , شعر در مورد دوستت دارم , شعر درباره دوستت دارم , شعر در وصف دوستت دارم

شعر در مورد زیبایی چشمان

خدا می خواست در چشمان من زیبا ترین باشی

شرابی در نگاهت ریخت تا گیرا ترین باشی

شعر گذر عمر , شعر در مورد گذر عمر , شعر درباره گذر عمر , شعر در وصف گذر عمر

شعر در مورد چشم زیبا

زیبای من ! روزی که رفتی با خودم گفتم

چیزی که دیگر بر نخواهد گشت، زیبایی است

شعر کلیسا , شعر در مورد کلیسا , شعر درباره کلیسا , شعر در وصف کلیسا

شعر در مورد چشمان زیبا

بس که زیبایی اگر یوسف تو را می‌دید نیز

چنگ بر پیراهنت می‌زد، زلیخا پیشکش

شعر کودکی , شعر در مورد کودکی , شعر درباره کودکی , شعر در وصف کودکی

شعر در مورد چشم زیبا

تقصیر تو شد شعرم اگر مسأله ­ساز است

زیبایـی  تو  بیش­تر از حدّ مجاز است

شعر کمک , شعر در مورد کمک , شعر درباره کمک , شعر در وصف کمک

شعر در مورد چشمان زیبا

باز با ارتش زیبایی تو درگیرم

خط چشمت خبر از خط مقدم دارد

شعر مردانگی , شعر در مورد مردانگی , شعر درباره مردانگی , شعر در وصف مردانگی

شعر زیبا در مورد چشمان زیبا

دلم از لطف نگاهش پُرِ زیبایی شد

گل نیلوفر من صورتی و زرد و سفید

شعر غربت , شعر در مورد غربت , شعر درباره غربت , شعر در وصف غربت

شعری در مورد چشم زیبا

پری رویی، نه… زیباتر، سر زیبایی ات بحث است

به طرزی که کم آوردند توضیح المسائل ها

شعر هدف , شعر در مورد هدف , شعر درباره هدف , شعر در وصف هدف

شعر زیبا درباره چشم

تو زیبایی و زیبایی در اینجا کم گناهی نیست

هزاران سنگ خواهد خورد در مرداب ماه اینجا

شعر گرگ , شعر در مورد گرگ , شعر درباره گرگ , شعر در وصف گرگ

شعر درباره چشم زیبا

گیرا تر از چشم تو هم درگیر خواهد شد

زیبا ترین معشوقه روزی پیر خواهد شد

شعر جهالت , شعر در مورد جهالت , شعر درباره جهالت , شعر در وصف جهالت

شعر در مورد صورت زیبا

چه غم که خلق به حسن تو عیب می گیرند؟

همیشه زخم زبان خون بهای زیبایی ست

شعر پرسپولیس , شعر در مورد پرسپولیس , شعر درباره پرسپولیس , شعر در وصف پرسپولیس

شعر درباره زیبایی صورت

گُناهی مُستحب تر نیست از دیدار ِ پنهانت

اگر بگذارد این زیبایی کافر مُسلمانت

شعر پرنده , شعر در مورد پرنده , شعر درباره پرنده , شعر در وصف پرنده

شعری در مورد صورت زیبا

سبز، قرمز، سرمه‌ای، فرقی ندارد رنگ‌ها

صورت ِ تـــو روسری‌ها را چـه زیبا می‌کند  !

شعر خنده , شعر در مورد خنده , شعر درباره خنده , شعر در وصف خنده

شعر در باره صورت زیبا

روی آن شیشه تبدار تو را “ها” کردم

اسم زیبای تو را با نفسم جا کردم

شعر خواب , شعر در مورد خواب , شعر درباره خواب , شعر در وصف خواب

شعر کوتاه در مورد صورت زیبا

شعر زیبایی به  عشقش گفته بودم که ندید

آمد او  اما شبی بر شعر من  بالید و رفت

شعر هجران , شعر در مورد هجران , شعر درباره هجران , شعر در وصف هجران

شعر کوتاه در مورد زیبایی طبیعت

آشفته ام…زیبایی ات باشد برای بعد

من درد دارم شانه ای مردانه می خواهم

شعر استقلال , شعر در مورد استقلال , شعر درباره استقلال , شعر در وصف استقلال

شعری در مورد زیبایی طبیعت

شورش روح من و جلوه ی زیبایی تو

عالمی داشت،ولی شهره در افاق نبود

شعر سربازی , شعر در مورد سربازی , شعر درباره سربازی , شعر در وصف سربازی

شعر در مورد طبیعت زیبا

خنده‌هایت چون عسل حتا از آن شیرین‌ترند

هر  لبت  تمثیل  زیبایی  ز حوض کوثر است

شعر چوپان , شعر در مورد چوپان , شعر درباره چوپان , شعر در وصف چوپان

شعری در مورد طبیعت زیبا

باز زیبایی جهان کم شد،باز تقصیر توست می‌بخشی

بارها گفته‌اند اهل نظر به تو موی بلند می آید

شعر چوپان , شعر در مورد چوپان , شعر درباره چوپان , شعر در وصف چوپان

شعر در مورد زیبایی های طبیعت

زیبایی تو باعث خود باوری می شد

بعد از تو پنهان کرده ام آیینه هایم را

شعر فوتبال , شعر در مورد فوتبال , شعر درباره فوتبال , شعر در وصف فوتبال

شعر در مورد طبیعت زیبا

 دریغ خلعت دیبای احسن التقویم

بر آستین تنعم، طراز زیبایی

شعر آزادی , شعر در مورد آزادی , شعر درباره آزادی , شعر در وصف آزادی

شعر درباره زیبایی طبیعت

 خون و سرگین نداشت زیبایی

پرده اش داد حسن ستاری

شعر حسادت , شعر در مورد حسادت , شعر درباره حسادت , شعر در وصف حسادت

شعری درباره زیبایی طبیعت

 دیباچه زیبایی رخسار دل آرایت

مجموعه دلبندی گیسوی پریشانت

شعر حال خوش , شعر در مورد حال خوش , شعر درباره حال خوش , شعر در وصف حال خوش

شعر های زیبا در مورد طبیعت

 سوی دیوار چه آیی که نیاید، صنما

هیچگه صورت دیوار بدین زیبایی

شعر غروب , شعر در مورد غروب , شعر درباره غروب , شعر در وصف غروب

شعر در مورد زیبایی زن

 آن نه روییست که ماهی ست بدان زیبایی

وان نه بالاست، بلاییست بدان رعنایی

شعر خدا , شعر در مورد خدا , شعر درباره خدا , شعر در وصف خدا

شعر زیبا در مورد زن روستایی

 ای که امروز به زیبایی او می نازی

جای آن است که بر ماه کنی طنازی

شعر فرزند , شعر در مورد فرزند , شعر درباره فرزند , شعر در وصف فرزند

شعر زیبا در مورد زندان

 بر حدیث من و حسن تو نیفزاید کس

حد همینست سخندانی و زیبایی را

شعر غرور , شعر در مورد غرور , شعر درباره غرور , شعر در وصف غرور

شعر درباره زیبایی زن

 سرو زیبا و به زیبایی بالای تو نه

شهد شیرین و به شیرینی گفتار تو نیست

شعر غم , شعر در مورد غم , شعر درباره غم , شعر در وصف غم

شعر در مورد زندگی زیبا

 ای کسوت زیبایی بر قامت چالاکت

زیبا نتواند دید الا نظر پاکت

شعر حرف مفت , شعر در مورد حرف مفت , شعر درباره حرف مفت , شعر در وصف حرف مفت

شعر درمورد زیبایی زن

 وین قبای صنعت سعدی که در وی حشو نیست

حد زیبایی ندارد خاصه بر بالای تو

شعر محبت , شعر در مورد محبت , شعر درباره محبت , شعر در وصف محبت

شعر زیبا درمورد زندگی

 ملک زیبایی مسلم گشت فرمان تو را

تا چنین خطی مزور کرد انشی روی تو

شعر چشم , شعر در مورد چشم , شعر درباره چشم , شعر در وصف چشم

شعری در مورد زیبایی های افرینش

 تو پری زاده ندانم ز کجا می آیی

کادمیزاده نباشد به چنین زیبایی

شعر افغانستان , شعر در مورد افغانستان , شعر درباره افغانستان , شعر در وصف افغانستان

شعر درباره زیبایی های افرینش

 سخن پیدا بود سعدی که حدش تا کجا باشد

زبان درکش که منظورت ندارد حد زیبایی

شعر مهربانی , شعر در مورد مهربانی , شعر درباره مهربانی , شعر در وصف مهربانی

شعری درباره ی زیبایی های آفرینش

 به از تو مادر گیتی به عمر خود فرزند

نیاورد که همین بود حد زیبایی

شعر ماه , شعر در مورد ماه , شعر درباره ماه , شعر در وصف ماه

شعری درباره زیبایی های آفرینش

 زیبا ننماید سرو اندر نظر عقلش

آن کش نظری باشد با قامت زیبایی

شعر مسافرت , شعر در مورد مسافرت , شعر درباره مسافرت , شعر در وصف مسافرت

شعر زیبای در مورد زندگی

 هرگز بود آدمی بدین زیبایی؟

یا سرو بدین بلند و خوش بالایی؟

شعر حجاب , شعر در مورد حجاب , شعر درباره حجاب , شعر در وصف حجاب

شعری درباره زیبایی زندگی

 سخن سعدی بشنو که تو خود زیبایی

خاصه آن وقت که در گوش کنی مروارید

شعر امام حسن عسکری , شعر در مورد امام حسن عسکری , شعر درباره امام حسن عسکری , شعر در وصف امام حسن عسکری

شعر زیبا در مورد زندگی زیباست

 حد زیبایی ندارند این خداوندان حسن ای دریغا

گر بخوردندی غم غمخوار خویش

شعر حضرت مهدی , شعر در مورد حضرت مهدی , شعر درباره حضرت مهدی , شعر در وصف حضرت مهدی

شعری در مورد زیبایی زندگی

 هر که دارد نظری واله زیبایی توست

حلقه دام تو از چشم تماشایی توست

شعر آب , شعر در مورد آب , شعر درباره آب , شعر در وصف آب

شعر در مورد زیبایی های زندگی

 شور بلبل ز نمکدان که برمی خیزد؟

عرق چهره گل پرتو زیبایی کیست؟

شعر تشکر , شعر در مورد تشکر , شعر درباره تشکر , شعر در وصف تشکر

شعر در وصف زیبایی یار

 زنهار که غافل مشو از خامه نقاش

در مد نظر صورت زیبایی اگر هست

شعر نیمه شعبان , شعر در مورد نیمه شعبان , شعر درباره نیمه شعبان , شعر در وصف نیمه شعبان

شعر در وصف یار زیبا

 بینایی هر دیده بینا همه او بین

زیبایی هر چهره زیبا همه او دان

شعر عروس و داماد , شعر در مورد عروس و داماد , شعر درباره عروس و داماد , شعر در وصف عروس و داماد

شعر در وصف زیبایی معشوق

 ای ربوده دلم به رعنایی

این چه لطف است و آن چه زیبایی؟

شعر خوشبختی , شعر در مورد خوشبختی , شعر درباره خوشبختی , شعر در وصف خوشبختی

شعر در وصف زیبایی دوست

 قامت افروخته می رفت و به شوخی می گفت

که بتی چهره نیفروخت به زیبایی ما

شعر قهوه , شعر در مورد قهوه , شعر درباره قهوه , شعر در وصف قهوه

شعر نو در وصف زیبایی یار

 نشاید شاهد زیبا نبخشاید می حمرا

به صورت چون که زیبایی به معنی کار زیبا کن

شعر قضاوت , شعر در مورد قضاوت , شعر درباره قضاوت , شعر در وصف قضاوت

شعری در وصف زیبایی دوست

 تا تو منظور منی دیده فرو دوخته ام

که نیفتد نظرم بر رخ هر زیبایی

شعر معلم , شعر در مورد معلم , شعر درباره معلم , شعر در وصف معلم

شعر وصف زیبایی یار

 بود چون در کیش خوبی عیب عاشق داشتن

جرم چشم ما چه باشد عرض زیبایی چه بود

شعر در مورد زیبایی

شعر در مورد زن

جمعه 12 آبان 1396 ساعت 20:15

شعر در مورد زن

شعر در مورد زن,شعر در مورد زنان,شعر در مورد زن فاحشه,شعر در مورد زنان ایرانی,شعر در مورد زنان روستایی,شعر در مورد زنان بد,شعر در مورد زنان افغان,شعر در مورد زنان طنز,شعری در مورد زنان کوبانی,شعر در مورد زن ستیزی,شعر در مورد زن بی وفا,شعری در مورد زنان,شعر خیام در مورد زن فاحشه,شعر درباره زن فاحشه

شعر در مورد زن

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد زن برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

و هر کس آنچه را که دوست می‌دارد در بند می‌گذارد
و هر زن مروارید غلطان را
به زندان صندوق محبوس می‌دارد

شعر گیسو , شعر در مورد گیسو , شعر درباره گیسو , شعر در وصف گیسو

شعر در مورد زن

و آن طرف
در افق مهتابی ستاره رو در رو
زن مهتابی من…
و شب پر آفتاب چشمش در شعله‌های بنفش درد طلوع می‌کند:
مرا به پیش خودت ببر!
سردار بزرگ رویاهای سپید من!
مرا به پیش خودت ببر!

شعر ماه خرداد , شعر در مورد ماه خرداد , شعر درباره ماه خرداد , شعر در وصف ماه خرداد

شعر در مورد زنان

شما که زیبایید تا مردان
زیبایی را بستایند
و هر مرد که به راهی می‌شتابد
جادویی نوشخندی از شماست
و هر مرد در آزادگی خویش
به زنجیر زرین عشقی‌ست پای بست

شعر قدر یکدیگر را دانستن , شعر در مورد قدر یکدیگر را دانستن , شعر درباره قدر یکدیگر را دانستن , شعر در وصف قدر یکدیگر را دانستن

شعر در مورد زن فاحشه

نه در خیال که رویاروی می‌بینم
سالیانی بارور را که آغاز خواهم کرد
خاطره‌ام که آبستن عشقی سرشار است
کیف مادر شدن را در خمیازه‌های انتظار طولانی
مکرر می‌کند.

شعر امام سجاد , شعر در مورد امام سجاد , شعر درباره امام سجاد , شعر در وصف امام سجاد

شعر در مورد زنان ایرانی

و اشتیاق پر صداقت تو
من و خانه مان
میزی و چراغی. آری
در مرگ آورترین لحظه انتظار
زندگی را در رویاهای خویش دنبال می‌گیرم؛
در رویاها
و در امیدهایم!

شعر امام حسین , شعر در مورد امام حسین , شعر درباره امام حسین , شعر در وصف امام حسین

شعر در مورد زنان روستایی

زنی را می شناسم من

که در یک گوشه ی خانه

میان شستن و پختن

درون آشپزخانه

سرود عشق می خواند

نگاهش ساده و تنهاست

صدایش خسته و محزون

امیدش در ته فرداست

شعر قدر نشناسی , شعر در مورد قدر نشناسی , شعر درباره قدر نشناسی , شعر در وصف قدر نشناسی

شعر در مورد زنان بد

زنی را می شناسم من

که می گوید پشیمان است

چرا دل را به او بسته

کجا او لایق آنست؟

شعر فرشته , شعر در مورد فرشته , شعر درباره فرشته , شعر در وصف فرشته

شعر در مورد زنان افغان

زنی هم زیر لب گوید 

گریزانم از این خانه

ولی از خود چنین پرسد

چه کس موهای طفلم را

پس از من می زند شانه؟

شعر فراق , شعر در مورد فراق , شعر درباره فراق , شعر در وصف فراق

شعر در مورد زنان طنز

زنی آبستن درد است

زنی نوزاد غم دارد

زنی می گرید و گوید

به سینه شیر کم دارد

شعر تلاش و کوشش , شعر در مورد تلاش و کوشش , شعر درباره تلاش و کوشش , شعر در وصف تلاش و کوشش

شعری در مورد زنان کوبانی

زنی با تار تنهایی

لباس تور می بافد

زنی در کنج تاریکی

نماز نور می خواند

شعر کعبه دل , شعر در مورد کعبه دل , شعر درباره کعبه دل , شعر در وصف کعبه دل

شعر در مورد زن ستیزی

زنی خو کرده با زنجیر

زنی مانوس با زندان

تمام سهم او اینست:

نگاه سرد زندانبان!

شعر فاصله , شعر در مورد فاصله , شعر درباره فاصله , شعر در وصف فاصله

شعر در مورد زن بی وفا

زنی را می شناسم من

که می میرد ز یک تحقیر

ولی آواز می خواند

که این است بازی تقدیر

شعر فکر کردن , شعر در مورد فکر کردن , شعر درباره فکر کردن , شعر در وصف فکر کردن

شعری در مورد زنان

زنی با فقر می سازد

 زنی با اشک می خوابد

 زنی با حسرت و حیرت

 گناهش را نمی داند

شعر کوچه , شعر در مورد کوچه , شعر درباره کوچه , شعر در وصف کوچه

شعر خیام در مورد زن فاحشه

زنی واریس پایش را

 زنی درد نهانش را

 ز مردم می کند مخفی

 که یک باره نگویندش

چه بد بختی چه بد بختی!

تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ , سگ در خواب دیدن , تعبیر خواب سگ سیاه هار

شعر درباره زن فاحشه

زنی را می شناسم من

 که هر شب کودکانش را

 به شعر و قصه می خواند

 اگر چه درد جانکاهی

 درون سینه اش دارد

تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ , سگ در خواب دیدن , تعبیر خواب سگ سیاه هار

شعر در مورد زن

زنی در بستر مرگ است

 زنی نزدیکی مرگ است

 سراغش را که می گیرد؟

 نمی دانم، نمی دانم

 شبی در بستری کوچک

 زنی آهسته می میرد

تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ , سگ در خواب دیدن , تعبیر خواب سگ سیاه هار

شعر در مورد زنان

چهره ی زن ها آینه ی تمام قدِ مَردِ زندگیشان است

یک زن هر دوستت دارمی را که نمی شنود

یک خطِ کوچک میشود زیر چشمانش

و هر قدر معشوقه اش دل آزرده ترش می کند

پرنده های آسمانِ پیشانی اش

بیشتر و بیشتر می شود

شعر پدر و مادر , شعر در مورد پدر و مادر , شعر درباره پدر و مادر , شعر در وصف پدر و مادر

شعر در مورد زن فاحشه

زن هایی که در اوج میانسالی

هنوز هم زیبایند

زاده ی دستِ مردانِ ماهر ِ صورتگری اند

که بهترین اثرِ هنریِ عمرشان را

با “عشق” آفریده اند

شعر رویا , شعر در مورد رویا , شعر درباره رویا , شعر در وصف رویا

شعر در مورد زنان ایرانی

همه ی زن ها زیبا متولد می شوند

اما همه ی زن ها زیبا نمی میرند

باور کن عشق برای زن همان اکسیر جوانیست.

شعر باغ , شعر در مورد باغ , شعر درباره باغ , شعر در وصف باغ

شعر در مورد زنان روستایی

زن وقتی غمگین می شود

چه می کشد؟

مرد به همان اندازه سیگار

شعر پیری , شعر در مورد پیری , شعر درباره پیری , شعر در وصف پیری

شعر در مورد زنان بد

با اسارت زن،

هیچکس بیشتر از خود مرد

مجازات نمیشود.

شعر بی اعتنایی , شعر در مورد بی اعتنایی , شعر درباره بی اعتنایی , شعر در وصف بی اعتنایی

شعر در مورد زنان افغان

هر زَن؛

هزاران شاعر را

در خود پنهان دارد.

هر شعر؛

خاطره ی زنی ست

که روزی

از دنیای مه آلود شاعری گذشته ست…

شعر پنجره , شعر در مورد پنجره , شعر درباره پنجره , شعر در وصف پنجره

شعر در مورد زنان طنز

شب

گاهی چنان ساکت می شود

که انگار یک زن دلش شکسته است . . .

شعر اشک ریختن , شعر در مورد اشک ریختن , شعر درباره اشک ریختن , شعر در وصف اشک ریختن

شعری در مورد زنان کوبانی

هیچ مَردی

برای من ” تو” نمیشود دیوانه!

اگر حس کردی

وفادار تر از من بودی

به زنی تنها

روی تختِ خوابی دو نفره فکر کن!

شعر انتقام , شعر در مورد انتقام , شعر درباره انتقام , شعر در وصف انتقام

شعر در مورد زن ستیزی

کدام مسکن آرام کند

زنی را که

تمام دیشب

خوابِ بودنت را دیده ؟

شعر انتظار , شعر در مورد انتظار , شعر درباره انتظار , شعر در وصف انتظار

شعر در مورد زن بی وفا

بعد دوران کودکی هرگز با کسی جز خودم نمی جوشم

از زمانی که زن شدم، هر شب قهوه ام را تلخ می نوشم

شعر امید , شعر در مورد امید , شعر درباره امید , شعر در وصف امید

شعری در مورد زنان

ما زنها

هزار و یک ادا و اطوار داریم!

راست می گفت فروغ

که به دل آری و به زبان نه داریم!

دست خودمان نیست

خدا هم وقت آفرینش

نازمان را کشیده!

شعر نوزاد پسر , شعر در مورد نوزاد پسر , شعر درباره نوزاد پسر , شعر در وصف نوزاد پسر

شعر خیام در مورد زن فاحشه

بانوی من!

تو چکیده ی تمام شعرهایی

و گل تمام آزادیها

کافی است نام تو را هجا کنم

تا پادشاه شعر شوم

و فرعون واژه ها..

کافی است زنی چون تو عاشقم باشد

تا وارد کتابهای تاریخ شوم

و بیرقها برایم برافراشته شوند..

شعر بی وفایی , شعر در مورد بی وفایی , شعر درباره بی وفایی , شعر در وصف بی وفایی

شعر درباره زن فاحشه

زمین پر از فروغ هایی ست

که طعم اسارت را چشیده

و کمی غریبانه تر

به خوشبختی نگریسته اند . .!

شعر ظلم و ستم , شعر در مورد ظلم و ستم , شعر درباره ظلم و ستم , شعر در وصف ظلم و ستم

شعر در مورد زن

مردها در صدد برمی‌ آیند که زن‌ها را بشناسند؛

ولی محال است

باید فقط به همین رضایت داد که

آنها از جنس دیگری هستند…

شعر ظلم و ستم , شعر در مورد ظلم و ستم , شعر درباره ظلم و ستم , شعر در وصف ظلم و ستم

شعر در مورد زنان

ما زن ها خالق فعل برعکسیم

نیا

نمان

برو

و

دوستت ندارم …

شعر نوروز , شعر در مورد نوروز , شعر درباره نوروز , شعر در وصف نوروز

شعر در مورد زن فاحشه

بدون زنان هیچ انقلابی پیروز نمی شود.

شاید زنان از نظر جسمی ضعیف تر از مردان باشند

اما از لحاظ روحی نیرویی قوی تر از مردان دارند

شعر ایران , شعر در مورد ایران , شعر درباره ایران , شعر در وصف ایران

شعر در مورد زنان ایرانی

ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻳﮏ ﺯﻥ ﺭﺍ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﮐﺮﺩ٬

ﻧﻪ ﺁﻧﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﻋﺸﻘﯽ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻴﺸﻮﺩ؛

ﺑﻠﮑﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﻴﺮﺳﺪ …

شعر راستگویی , شعر در مورد راستگویی , شعر درباره راستگویی , شعر در وصف راستگویی

شعر در مورد زنان روستایی

در آن لحظه ناگهان از خاطرم گذشت

که زن تجسم

شایسته ی همه ی بشریت است ،

تقریباً همه ی بشریت …

شعر ضایع شدن , شعر در مورد ضایع شدن , شعر درباره ضایع شدن , شعر در وصف ضایع شدن

شعر در مورد زنان بد

وقتی که زنی هوس هیچ یک از

مردانی را نمی کند که وجود دارند،

تنها هوسی که برایش باقی می ماند

نسبت به مردی است که وجود ندارد…

شعر ضایع شدن , شعر در مورد ضایع شدن , شعر درباره ضایع شدن , شعر در وصف ضایع شدن

شعر در مورد زنان افغان

هوای خانه گرفته…

هوای من برفی ست

سکوت های زنانه،

سکوت پر حرفی ست …!

شعر نفاق , شعر در مورد نفاق , شعر درباره نفاق , شعر در وصف نفاق

شعر در مورد زنان طنز

هر چه زنان آزادتر باشند،

مردان نیز آزادتر خواهند گشت

هر آن‌گاه

که کسی را برده می‌کنید

خود را به بردگی کشانده اید.

شعر ضامن آهو , شعر در مورد ضامن آهو , شعر درباره ضامن آهو , شعر در وصف ضامن آهو

شعری در مورد زنان کوبانی

تاج گل بر موهایم میگذاری

و پس

با ساقه ها

راه بر نفس هایم می بندی

شوخی دردناکی ست زنانگی من

در دیار مردانه زیستن !!

شعر صبر , شعر در مورد صبر , شعر درباره صبر , شعر در وصف صبر

شعر در مورد زن ستیزی

برایش دیوانه شو !

چرا که عشقی عاقلانه

هیچ زنی را افسون نمی کند!

 شعر قرآن , شعر در مورد قرآن , شعر درباره قرآن , شعر در وصف قرآن

شعر در مورد زن بی وفا

هر زن

یک سرزمین است ؛

آداب و رسوم خودش را دارد…

 شعر جنگ , شعر در مورد جنگ , شعر درباره جنگ , شعر در وصف جنگ

شعری در مورد زنان

دلتنگی

زنی ست که هر روز

چمدانش را بر می دارد

در را باز می کند

می بندد

باز می کند

می بندد

باز می کند .

لعنتی

چرا صدایم نمی کنی برگردم .

 شعر رمضان , شعر در مورد رمضان , شعر درباره رمضان , شعر در وصف رمضان

شعر خیام در مورد زن فاحشه

می‌دانم ،

زنی در شکستِ این دیوارها شکوفه داده است

به گُلی نشسته بهارِ آرزوهایش

شب به رویا می‌اندیشد و

هرصبح ،

در آرامِ خوابِ مردی ،

بیدار می‌شود

شعر ذات خراب , شعر در مورد ذات خراب , شعر درباره ذات خراب , شعر در وصف ذات خراب

شعر درباره زن فاحشه

چیزی که زن دارد

و مرد را تسخیر می کند

مهربانی اوست

نه سیمای زیبایش…

شعر سیزده بدر , شعر در مورد سیزده بدر , شعر درباره سیزده بدر , شعر در وصف سیزده بدر

شعر در مورد زن

دلتنگی

دردی ست نامرئی

که می تواند کوهی را دیوانه کند

من اما یک  زن هستم

با یک کوه دلتنگی !

شعر زمستان , شعر در مورد زمستان , شعر درباره زمستان , شعر در وصف زمستان

شعر در مورد زنان

زن جراحتی دارد

که هیچ گاه درمان نمی شود

هرجراحتی درمان پذیر است

جز جراحت زن

شعر دی ماه , شعر در مورد دی ماه , شعر درباره دی ماه , شعر در وصف دی ماه

شعر در مورد زن فاحشه

تـــو

مهمتـرین زنِ جهانی

چون

من

دوستت دارم…

شعر معلم , شعر در مورد معلم , شعر درباره معلم , شعر در وصف معلم

شعر در مورد زنان ایرانی

هنوز زنی در جهان

دست در کیفِ لوازم آرایشش میبرد

و رژ قرمزش را برمیدارد…

هنوز مردی است

که اورا سیراب محبتش نکرده است…

وخیابان این روزها پرشده

از زن هایی با رژ قرمز…

شعر قضاوت , شعر در مورد قضاوت , شعر درباره قضاوت , شعر در وصف قضاوت

شعر در مورد زنان روستایی

زن ها زود اعتماد می کنند.

ولی اگر چیزی در دل یک زن بشکند، ترمیم ناپذیر است

در این زمان،

هرگونه تلاشی برای بازگرداندنش به دایره ی رابطه،

از اساس بیهوده می نماید

شعر قهوه , شعر در مورد قهوه , شعر درباره قهوه , شعر در وصف قهوه

شعر در مورد زنان بد

زیبایی یک زن در لباس هایی که می پوشد نیست،

در چهره یا در نحوه ی آرایش موهایش هم نیست.

زیبایی یک زن در چشمانش است.

چشم هایش راه ورود به قلبش هستند،

مکانی که عشق در آن جای دارد

شعر خوشبختی , شعر در مورد خوشبختی , شعر درباره خوشبختی , شعر در وصف خوشبختی

شعر در مورد زنان افغان

هر شب

به جنینی فکر میکنم

که خون مرا مینوشد

و در آغوش زن دیگری

به خواب خواهد رفت

درست مثل پدرش،

که همیشه ساعت مچی اش

در خانه ی دیگری

خواب میماند…

ما زنها هرشب

به معشوقه های مشترکمان

فکر میکنیم…

شعر عروس و داماد , شعر در مورد عروس و داماد , شعر درباره عروس و داماد , شعر در وصف عروس و داماد

شعر در مورد زنان طنز

چرا

زیبا ترین زن جهان نباشم

و فریبکار ترین شان ؟!

وقتی باد هم

در عشقبازی موهایم

گم می کند

راه خود را …

شعر نیمه شعبان , شعر در مورد نیمه شعبان , شعر درباره نیمه شعبان , شعر در وصف نیمه شعبان

شعری در مورد زنان کوبانی

نمی دانی

چقدر خسته ام…

در من، زنی

تمام راه های

رسیدن به تو را

یک نفس دویده است…!

شعر تشکر , شعر در مورد تشکر , شعر درباره تشکر , شعر در وصف تشکر

شعر در مورد زن ستیزی

معلق

میان کاش و ای کاش

زنی ست

که هرشب مقابلت می نشیند

تا موهایش را

شعر ببافی

شعر آب , شعر در مورد آب , شعر درباره آب , شعر در وصف آب

شعر در مورد زن بی وفا

زن حقیقت عشق را زود تشخیص می دهد،

با حس نیرومند زنی.

و اگر دبه در می آورد، از آن است که

عشق هم برایش کافی نیست.

او بیش از عشق می‌طلبد، جان تو را

شعر حضرت مهدی , شعر در مورد حضرت مهدی , شعر درباره حضرت مهدی , شعر در وصف حضرت مهدی

شعری در مورد زنان

در زندگی هر زن

لحظه‌ هایی هست که دوست دارد

مورد تحسین و ستایش قرار بگیرد

و حس کند که برای یک نفر مهم‌ ترین چیزِ دنیاست

و فقط یک مرد می‌ تواند به این تصور زنانه رنگ بدهد

شعر امام حسن عسکری , شعر در مورد امام حسن عسکری , شعر درباره امام حسن عسکری , شعر در وصف امام حسن عسکری

شعر خیام در مورد زن فاحشه

می خواهم دوستت بدارم

تا به جای همه ی جهانیان پوزش بخواهم

از همه ی جنایاتی که مرتکب شده اند در حق زنان…

شعر حجاب , شعر در مورد حجاب , شعر درباره حجاب , شعر در وصف حجاب

شعر درباره زن فاحشه

من هم زاد زنی شاعرم

که اندوه شب های هزاره چندم را

از حنجره تو می گذرد

و به یاد استکان های ممنوع چایی که

با تو نوشیده

هر روز نگاهش را

به کافه قهوه ای چشم تو

پست می کند

شعر مسافرت , شعر در مورد مسافرت , شعر درباره مسافرت , شعر در وصف مسافرت

شعر در مورد زن

آینه شکست

اما

کسی تکه های زن را

از خیابان

جمع نکرد.

شعر ماه , شعر در مورد ماه , شعر درباره ماه , شعر در وصف ماه

شعر در مورد زنان

حال زنى را دارم که عاشقِ

مردیست ،

بت پرست …

که شبها ایمان میاورد

و هر صبح بتهایش را میشکند….

شعر مهربانی , شعر در مورد مهربانی , شعر درباره مهربانی , شعر در وصف مهربانی

شعر در مورد زن فاحشه

زن بود و

شانه هایش

زیربار حرف های سنگین

خسته بود

آن قدرکه می توانست

سال ها بخوابد و

بوی جنازه ای بلند نشود

شعر افغانستان , شعر در مورد افغانستان , شعر درباره افغانستان , شعر در وصف افغانستان

شعر در مورد زنان ایرانی

قول مردانه داده ام بمانم

اگر رفتم

به زن بودنم شک کن…

شعر چشم , شعر در مورد چشم , شعر درباره چشم , شعر در وصف چشم

شعر در مورد زنان روستایی

همیشه که نباید نوشت

سبد پر ازرخت های چرک

خانه ی گردگیری نشده هم شعر است

شعری تلخ و ناتمام

از زنی که تمام شده است …

شعر محبت , شعر در مورد محبت , شعر درباره محبت , شعر در وصف محبت

شعر در مورد زنان بد

یک زن عاشق، خودش و دلبستگی‌هایش را فراموش می‌ کند

تمام دنیایش را مردی تشکیل می‌دهد که دوستش دارد،

مقصود او از هر کاری معشوقش است،

هرجور که بتواند خوشحالش می‌کند.

او به سادگی برای برآورده کردن نیازهای مردش زندگی می‌کند.

شعر حرف مفت , شعر در مورد حرف مفت , شعر درباره حرف مفت , شعر در وصف حرف مفت

شعر در مورد زنان افغان

اگه زنی در کار نباشه ،

عشقی هم در کار نیست.

شکسپیر و حافظ و رومئو و ژولیت و شیرین و فرهاد

ول معطل اند.

اگه روزی زن ها بخواند از این جا برند،

تقریبا همه ادبیات و سینما و هنر دنیا رو باید با خودشون ببرند.

شعر غم , شعر در مورد غم , شعر درباره غم , شعر در وصف غم

شعر در مورد زنان طنز

و زن زیباست

و زیباتر از او

جای پای اوست

بر صفحات کاغذ.

شعر غرور , شعر در مورد غرور , شعر درباره غرور , شعر در وصف غرور

شعری در مورد زنان کوبانی

زنانگی یعنی اینکه

گوشی تلفن را برداری

و برای جایی رفتن از کسی اجازه بگیری…

نه که عهدِ قجَر باشد،

نه که اجازه ات دستِ خودت نباشد،

یک وقت هایی

آدم دلش می خواهد اجازه اش را بدهد دست کسی

تا دلش قرص شود که مهم است برای کسی!

این روزها که

بی اجازه و به اختیار می زنم بیرون

انگار بی کَس ترین زنِ عالمم…!

شعر فرزند , شعر در مورد فرزند , شعر درباره فرزند , شعر در وصف فرزند

شعر در مورد زن ستیزی

زن ها اگر بخواهند

مى توانند تن خویش را در آغوش فشرده

و خود را دوباره به دنیا بیاورند

شعر خدا , شعر در مورد خدا , شعر درباره خدا , شعر در وصف خدا

شعر در مورد زن بی وفا

هیچ گاه از سکوت ادامه دار یک زن خوشحال نباشید

زن ساکت،

یا مرده ای ست در درون

یا آتش زیر خاکستر

شعر غروب , شعر در مورد غروب , شعر درباره غروب , شعر در وصف غروب

شعری در مورد زنان

شاید بعضی از زن‌ ها دلشون نخواد رام بشن.

شاید تنها بخوان آزادانه پیش برن

تا وقتی کسی رو پیدا کنن

که مثل خودشون رام نشدنی باشه.

شعر حال خوش , شعر در مورد حال خوش , شعر درباره حال خوش , شعر در وصف حال خوش

شعر خیام در مورد زن فاحشه

درمن

قیامتی برپاست

دوباره زن بودنم را

هوار کشیده ام…….

شعر حسادت , شعر در مورد حسادت , شعر درباره حسادت , شعر در وصف حسادت

شعر درباره زن فاحشه

چشمانت را ببند

و فکر کن

روی صندلی چرخ دار به دنیا آمده ای

این شهر

زنی را که روی پای خودش راه می رود

دوست ندارد!

شعر در مورد زن

شعر در مورد استاد

پنج‌شنبه 11 آبان 1396 ساعت 13:44

شعر در مورد استاد

شعر در مورد استاد,شعر در مورد استاد و شاگرد,شعر در مورد استاد دانشگاه,شعر در مورد استاد و معلم,شعر در مورد استاد خوب,شعر در مورد استاد لطفی,شعری در مورد استاد,شعری در مورد استاد,شعر طنز در مورد استاد,شعر زیبا در مورد استاد,شعر درباره استاد و شاگرد,شعر طنز در مورد استاد دانشگاه,شعر درباره استاد دانشگاه,شعر زیبا در مورد استاد دانشگاه,شعر طنز در مورد استاد و دانشگاه,شعر طنز در مورد استاد و دانشگاه بودن یا نبودن,شعر درباره استاد و معلم,شعر در مورد معلم خوب,شعر درباره استاد خوب,شعر درباره استاد لطفی,شعری زیبا در مورد استاد,بیت شعری در مورد استاد,شعر طنز در مورد استاد و دانشجو,اشعار طنز در مورد استاد,شعر طنز درباره استاد,شعر زیبا در مورد روز استاد,شعر زیبا برای استاد,شعر زیبا درباره استاد,شعری زیبا برای استاد,اشعار زیبا در مورد استاد,شعر زیبا برای استاد دانشگاه,شعری زیبا درباره استاد,شعر در وصف استاد,شعر در وصف استاد دانشگاه,شعر در وصف استاد لطفی,شعر در وصف استاد شهناز,شعر در وصف استاد شهریار,شعر در وصف استاد مطهری,شعر در وصف استاد علیزاده,شعر در وصف استاد خوب,شعری در وصف استاد,شعری در وصف استاد دانشگاه,شعری در وصف استاد لطفی,شعر استاد شهریار در وصف معلم,شعر استاد شهریار در وصف مادر,شعر استاد شهریار در وصف حضرت علی,شعر استاد شهریار در وصف لاله,شعر استاد شهریار در وصف تبریز,شعر استاد شهریار در وصف عشقش,شعر استاد شهریار در وصف پدر,شعر استاد شهریار در وصف پری,شعر استاد شهریار در وصف آیت الله هاشمی رفسنجانی,شعر در وصف شهید مطهری,شعری در وصف شهید مطهری,شعری در وصف استاد موسیقی,شعری در وصف استاد شجریان,شعری در وصف استاد مشکاتیان,شعر استاد شهریار,شعر استاد شهریار درمورد تهرانی ها,شعر استاد شهریار درباره تبریز,شعر استاد,شعر استاد و شاگرد,شعر استاد یاحا کاشانی,شعر استاد شاهی,شعر استاد و شاگردی,شعر درباره استاد و شاگرد,شعر طنز استاد و شاگرد,شعر استاد به شاگرد,شعر استاد شاگرد,متن شعر استاد یاحا کاشانی,شعر استاد از یاحا کاشانی,شعر یاحا کاشانی درباره استاد,شعر استاد شاهی اردبیلی,شعر خوانی استاد شاهی,شعر های استاد شاهی اردبیلی,شعر ترکی استاد شاهی,شعر خوانی استاد شاهی اردبیلی

شعر در مورد استاد

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد استاد برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

ﺍﻳﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﺭﻭ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﻮﻧﻪ

ﻓﻘﻂ ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ ﻛﻪ ﺣﺎﻟمو ﺑﺪﻭﻧﻪ

ﻣﺮﺍﻗﺒﺎ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﻨﻮ ﮔﺮفتن

ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺻﻨﺪﻟﻴﻢ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﺮﻓﺘﻦ

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

شعر در مورد استاد

ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺍﺭﻥ ﻧﻘﻞ ﻭ ﻧﺒﺎﺕ ﻣـﻴﭙﺎﺷـﻦ

ﺗﺎ ﻣﺸﺮﻭﻃـﻰ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑـﺮﻗـﺮﺍﺭ ﺷﻪ

ﺍﺳﺘﺎﺩ ﭼﻘـﺪ ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﺕ ﺗﻨﮓ ﺷـﺪﻩ

نیستی ببینی ﻛـﻪ ﺳﺮﺕ ﺟﻨﮓ ﺷـﺪﻩ !

شعر دریا , شعر در مورد دریا , شعر درباره دریا , متن در مورد دریا , اس ام اس در مورد دریا

شعر در مورد استاد و شاگرد

ﻧـﻴـﺴـﺘـی ﻭﻟـی ﻫﻤﻴﺸـﻪ ﻫﻢ صدایی

ﺍﺳـﺘﺎﺩ ﻣـﻦ دریای ﻣـﻦ کجایی ؟

این نامه رو استاد فقط بخونه !

این نامه ﺭﻭ تنها باید بخونه

ببخش ﺍﮔـﻪ ﭘـﺎﺭﻩ ﻭ غرق خونه

شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی

شعر در مورد استاد دانشگاه

این ﺗـﺮﻡ آخرمه ﻋـﺰﻳـﺰﻡ

تولده استادمه عزیزم

ﺑﺮﺍﺕ به هدیه ی کوچیک خریدم

ﺍﺳـﺘـﺎﺩ دلم می خواست ﺍﻻﻥ تو ﺭﻭ می دیدم

شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق

شعر در مورد استاد و معلم

روزگارم بد نیست

تک ژتونی دارم ، خرده هوشی ، سر سوزن پولی

جزوه ای پر ز زیراکس دوستان

و علومی که در این نزدیکیست

لای این واحدها ، پای آن برگ سفید

توی پروندهء مشروطی و کسر واحد

شعر گل , شعر در مورد گل , شعر درباره گل , شعر در وصف گل

شعر در مورد استاد خوب

اهل دانشگاهم

پیشه ام الافیست

گاهگاهی میروم دانشگاه

تا که سیمایم را استاد ببیند به کلاس

بلکه غیبت را حاضر بکند

که ز آموزش من ، جان سالم ببرم

شعر شب بخیر , شعر در مورد شب بخیر , شعر درباره شب بخیر , شعر در وصف شب بخیر

شعر در مورد استاد لطفی

چه خیالی چه خیالی… میدانم

خوب میدانم …

غیبتم بسیار است

حذف درس و کسریم اجباریست

من به مهمانی کسری رفتم

من به پشت اندوه

من به ایوان هراسانی و خواهش رفتم

رفتم از پلهء پاچه خواری بالا

تا به کوی استاد

تا به هوای نمره و استدعا

تا شب حسرت پاس کردن رفتم

شعر عید غدیر , شعر در مورد عید غدیر , شعر درباره عید غدیر , شعر در وصف عید غدیر

شعری در مورد استاد

نمره های اندک

استاد در آرزوی لحظه ای آرامش

شاگرد در آرزوی نمره ای افزایش

یاد هر درد و غم و بی پولی

تا که شاید دل استاد به رحم بیاید

شعر تنهایی , شعر در مورد تنهایی , شعر درباره تنهایی , شعر در وصف تنهایی

شعری در مورد استاد

ای دریغ از یک و نیم نمرهء پر پوچ و بها

من دانشجو ام

شغل من خوش تیپیست

گوشی ام یک نوکیا

عینکم آفتابیست

در خیالم جریان دارد پول ، جریان دارد کٍیف

مد ، از طرز لباسم پیداست

شعر تولد , شعر در مورد تولد , شعر درباره تولد , شعر در وصف تولد

شعر طنز در مورد استاد

چشم ها را باید شست

پشت لنز باید برد

کار ما نیست شناسایی لنز رنگی

کار ما شاید اینست که در افسون عینک ، چهار چشم باشیم

پشت کافی نت اردو بزنیم

آی دی یک دوست بدوزیم و سر کار برویم چشم بر

عینکی باید داشت

شعر ماه محرم , شعر در مورد ماه محرم , شعر درباره ماه محرم , شعر در وصف ماه محرم

شعر زیبا در مورد استاد

قربان دیدگانت استاد جان دل آرا

جانا محبتی کن این بنده ی خدا را

من مخلص تو هستم اصلا فدای کفشت

با نمره ای بخندان این قوم بینوا را

شعر لب , شعر در مورد لب , شعر درباره لب , شعر در وصف لب

شعر درباره استاد و شاگرد

لطفی نما و بر ما اندک عنایتی کن

باور نما نگویم با غیر؛ این ماجرا را

استاد جان کرم کن بر ما مگیر مشکل

این نوت راکه گفتی سردرد کرد ما را

شعر آسمان , شعر در مورد آسمان , شعر درباره آسمان , شعر در وصف آسمان

شعر طنز در مورد استاد دانشگاه

چند اسم خارجی را با چند شکل و درهم

تحویلما تو دادی آخر چه سود ما را ؟

هر وقت دیدمت من؛ جسمم به لرزه افتاد

گویی که موش بیند؛ آن گربه ای جفا را

شعر خداحافظی , شعر در مورد خداحافظی , شعر درباره خداحافظی , شعر در وصف خداحافظی

شعر درباره استاد دانشگاه

یک سال با تو بودم رقصیده ام به سازت

فیصدی ها پایین است یک رحم کن به ماها !

بافیصدی پایین کارپیداکردن است مشکل

آن وقت مجبور میشیم که فاش بدم شما را

شعر مرگ , شعر در مورد مرگ , شعر درباره مرگ , شعر در وصف مرگ

شعر زیبا در مورد استاد دانشگاه

اهل دانشگاهم

رشته ام علافی‌ست

جیب‌هایم خالی ست

پدری دارم

حسرتش یک شب خواب!

دوستانی همه از دم ناباب

و خدایی که مرا کرده جواب.

اهل دانشگاهم

قبله‌ام استاد است

جانمازم نمره!

شعر ماه اردیبهشت , شعر در مورد ماه اردیبهشت , شعر درباره ماه اردیبهشت , شعر در وصف ماه اردیبهشت

شعر طنز در مورد استاد و دانشگاه

خوب می‌فهمم سهم آینده من بی‌کاریست

من نمی‌دانم که چرا می‌گویند

مرد تاجر خوب است و مهندس بی‌کار

وچرا در وسط سفره ما مدرک نیست!

((چشم ها را باید شست

جور دیگر باید دید))

باید از آدم دانا ترسید!

باید از قیمت دانش نالید!

بخواب عشقم , بخواب عشقم شعر , بخواب عشقم شعرنو , آسوده بخواب عشقم

شعر طنز در مورد استاد و دانشگاه بودن یا نبودن

وبه آنها فهماند که من اینجا فهم را فهمیدم

من به گور پدر علم و هنر خندیدم!

کار ما نیست شناسایی هردمبیلی!

کار ما نیست جواب غلطی تحمیلی!

کار ما شاید این است

که مدرک در دست

فرم بی‌گاری هر شرکت بی‌پیکر را

پر بکنیم

شعر دلتنگی , شعر در مورد دلتنگی , شعر درباره دلتنگی , شعر در وصف دلتنگی

شعر درباره استاد و معلم

بی همگان بسر شود ، بی تو بسر نمیشود

این شب امتحان من چرا سحر نمیشود ؟!

مولوی او که سر زده ، دوش به خوابم آمده

گفت که با یکی دو شب ، درس به سر نمیشود !

شعر آتش , شعر در مورد آتش , شعر درباره آتش , شعر در وصف آتش

شعر در مورد معلم خوب

استرس است و امتحان ، پیر شده ست این جوان

دوره آخر الزمان ، درس ثمر نمیشود !

مثل زمان مدرسه ، وضعیت افتضاح و سه

به زور جبر و هندسه ، گاو بشر نمیشود !

شعر پاییز , شعر در مورد پاییز , شعر درباره پاییز , شعر در وصف پاییز

شعر درباره استاد خوب

مهلت ترمیم گذشت ، کشتی ما به گل نشست

خواستمش حذف کنم ، وای دگر نمیشود !

هر چه بگی برای او ، خشم و غصب سزای او

چونکه به محضر پدر ، عذر پسر نمیشود

شعر امام علی , شعر در مورد امام علی , شعر درباره امام علی , شعر در وصف امام علی

شعر درباره استاد لطفی

رفته ز بنده آبرو ، لیک ندانم از چه رو

این شب امتحان من ،دست بسر نمیشود؟

توپ شدم شوت شدم ، شاعر مشروط شدم

خنده کنی یا نکنی ، باز سحر نمیشود !!!

شعر دوستت دارم , شعر در مورد دوستت دارم , شعر درباره دوستت دارم , شعر در وصف دوستت دارم

شعری زیبا در مورد استاد

الا یا ایها الاستاد بده نمره مده آزار

که دانشجو نشه مشروط ز مشکلها

به بوی ژاکت استاد دانشجو دفتر بگشاید

زتاب قلم استاد چه خون افتاده در دلها

شعر گذر عمر , شعر در مورد گذر عمر , شعر درباره گذر عمر , شعر در وصف گذر عمر

بیت شعری در مورد استاد

شب تاریک و درس و کتابی این چنین مشکل

کجا دانند حال ما دبیرستانی های ما

مرا در دبیرستان چه امن و عیش چون هردم

ناظم فریاد می دارد که که گمشید ای فلانی ها

شعر کلیسا , شعر در مورد کلیسا , شعر درباره کلیسا , شعر در وصف کلیسا

شعر طنز در مورد استاد و دانشجو

به درس فکرت را رنگین کن گرت استاد هم گوید

که نمره بی سبب نبود ز راه و رسم استاد ها

همه کارم ز درس خوانی به بدنامی کشید آخر

نهان که ماند آن برگه که دارید در آستین ها

شعر کودکی , شعر در مورد کودکی , شعر درباره کودکی , شعر در وصف کودکی

اشعار طنز در مورد استاد

گفتم غمم فزون است ، گفتا ز من چه آید

گفتم که نمره ام ده ، گفتا ز من نیاید

گفتم که نمره دادن بسیار سهل آید

گفتا ز ما اساتید این کار کمتر آید

شعر کمک , شعر در مورد کمک , شعر درباره کمک , شعر در وصف کمک

شعر طنز درباره استاد

گفتم کرم نمایید من را کنید شما شاد

گفتا که خوش خیالی کی وقت آن بیاید

گفتم که نمره هفت بدبخت عالمم کرد 

گفتا اگر برای آن هم زیادت آید

شعر مردانگی , شعر در مورد مردانگی , شعر درباره مردانگی , شعر در وصف مردانگی

شعر زیبا در مورد روز استاد

گفتم خوشا دهی که دست شما دهد

آن گفتا تو کوشش کن کو وقت آن بر آید

گفتم دل رحیمت کی قصد رحم دارد

گفتا نگوی با کس تا وقت آن بر آید

گفتم زمان تحصیل دیدی که چون سرآید

گفتا خموش جانم ازدست من چه آید

شعر غربت , شعر در مورد غربت , شعر درباره غربت , شعر در وصف غربت

شعر زیبا برای استاد

دوست داری باز منو بندازی نه ؟

تو فکر کردی یه دانشجو پاستوریزم ؟

تو به ما نمیخوری استاد جیگر

پس چی میگی دوست داری باشی پیشم

شعر هدف , شعر در مورد هدف , شعر درباره هدف , شعر در وصف هدف

شعر زیبا درباره استاد

میخوام نخونم تا ترما باز بره بالا بیشتر

ولی امشب نود داره فردوسی پور بیا پیشم

ای استاد لعنتی نمره بده حالا واسه من

تا مشروط نشم و حالا رک بگم واست

شعر گرگ , شعر در مورد گرگ , شعر درباره گرگ , شعر در وصف گرگ

شعری زیبا برای استاد

من وقت ندارم تویه 24 ساعت خرابم که درس بخونم

پس حواسم سر کلاس نبود چون ترس ندارم ازت !

شعر جهالت , شعر در مورد جهالت , شعر درباره جهالت , شعر در وصف جهالت

اشعار زیبا در مورد استاد

من به یک نمره ناقابل ده خشنودم

و به لیسانس قناعت دارم

من نمی خندم اگر دوست من می افتد

من در این دانشگاه در سراشیب کسالت هستم

شعر پرسپولیس , شعر در مورد پرسپولیس , شعر درباره پرسپولیس , شعر در وصف پرسپولیس

شعر زیبا برای استاد دانشگاه

خوب می دانم کی استاد کوئیز می گیرد

اتوبوس کی می آید

خوب می دانم برگه حذف کجاست

هر کجا هستم باشم

تریا ، نقلیه و دانشکده از آن من است

شعر پرنده , شعر در مورد پرنده , شعر درباره پرنده , شعر در وصف پرنده

شعری زیبا درباره استاد

چه اهمیت دارد، گاه می روید خار بی نظمی ها

رخت ها را بکنیم ، پی ورزش برویم

توپ در یک قدمی است

و نگوییم که افتادن مفهوم بدی است

و نخوانیم کتابی که در آن فرمول نیست

و بدانیم اگر سلف نبود همگی می مردیم

شعر خنده , شعر در مورد خنده , شعر درباره خنده , شعر در وصف خنده

شعر در وصف استاد

و بدانیم اگر جزوه استاد نبود همه می افتادیم

و بدانیم اگر نقلیه نبود همگی می مانیم

و نترسیم از حذف و بدانیم اگر حذف نبود می ماندیم

و نپرسیم کجاییم و چه کاری داریم

و نپرسیم که در قیمه چرا گوشت نیست

و اگر هست چرا یخ زده است

شعر خواب , شعر در مورد خواب , شعر درباره خواب , شعر در وصف خواب

شعر در وصف استاد دانشگاه

بد نگوییم به استاد اگر نمره تک آوردیم

کار ما نیست شناسایی مسئول غذا

کار ما شاید این است که در حسرت یک صندلی خالی پیوسته شناور باشیم

شعر هجران , شعر در مورد هجران , شعر درباره هجران , شعر در وصف هجران

شعر در وصف استاد لطفی

اهل دانشگاهم!

اما نیستم دانشجو

کارت من گمشده است

من به مشروط شدن نزدیکم

شعر سربازی , شعر در مورد سربازی , شعر درباره سربازی , شعر در وصف سربازی

شعر در وصف استاد شهناز

آشنا هستم با سرنوشت همه دانشجویان

نبضشان را می گیرم

هذیان هاشان را می فهمم

من ندیدم هرگز یک نمره بیست

من ندیدم که کسی ترم آخر باشد

من در این دانشگاه چقدر مضطربم

شعر سربازی , شعر در مورد سربازی , شعر درباره سربازی , شعر در وصف سربازی

شعر در وصف استاد شهریار

استاد از من پرسید چند نمره ز من می خواهی ؟

من از او پرسیدم نمره سیری چند ؟

پدرم استاتیک را از بر داشت و کوئیز هم می داد

درس ها را آن روز حفظ می کردم در خواب

امتحان چیزی بود مثل آب خوردن

درس بی رنجش می خواندم

نمره بی خواهش می آوردم

شعر همسر , شعر در مورد همسر , شعر درباره همسر , شعر در وصف همسر

شعر در وصف استاد مطهری

تا معلم پارازیت می انداخت همه غش می کردند

و کلاس چقدر زیبا بود و معلم چقدر حوصله داشت

درس خواندن آن روز مثل یک بازی بود

کم کمک دور شدیم از آنجا بار خود را بستیم

عاقبت رفتیم دانشگاه به محیط خس آموزش

رفتم از پله دانشکده بالا

بارها افتادم

شعر فوتبال , شعر در مورد فوتبال , شعر درباره فوتبال , شعر در وصف فوتبال

شعر در وصف استاد علیزاده

نویسم بر دلم استاد

که استادی هنر باشد

نشیند هر که با استاد

در او حالی دگر باشد

شعر آزادی , شعر در مورد آزادی , شعر درباره آزادی , شعر در وصف آزادی

شعر در وصف استاد خوب

در این تک واژه ی استاد

هزاران معرفت خفته

که از آن معرفت هایش

هزاران خام ها پخته

شعر حسادت , شعر در مورد حسادت , شعر درباره حسادت , شعر در وصف حسادت

شعری در وصف استاد

نمی دانم که استادم!

چگونه وصف تو گویم

خودت تک واژه ی عشقی

چه را در وصف تو جویم؟

شعر حال خوش , شعر در مورد حال خوش , شعر درباره حال خوش , شعر در وصف حال خوش

شعری در وصف استاد دانشگاه

تو می سوزی مثال شمع

که نورت روشنم سازد

و شاید این مسیر ِ نور میان گلشنم سازد

شعر غروب , شعر در مورد غروب , شعر درباره غروب , شعر در وصف غروب

شعری در وصف استاد لطفی

هزاران وصف زیبایت به دست نقطه چین دادم

بدان استاد خوب من

نخواهی رفت از یادم

شعر خدا , شعر در مورد خدا , شعر درباره خدا , شعر در وصف خدا

شعر استاد شهریار در وصف معلم

گفت استاد مبر درس از یاد

یاد باد آن چه مرا گفت استاد

یاد باد آن که مرا یاد آموخت

آدمی نان خورد از دولت یاد

شعر فرزند , شعر در مورد فرزند , شعر درباره فرزند , شعر در وصف فرزند

شعر استاد شهریار در وصف مادر

هیچ یادم نرود این معنی

که مرا مادر من، نادان زاد

پدرم نیز چو استادم دید

گشت از تربیت من آزاد

شعر غرور , شعر در مورد غرور , شعر درباره غرور , شعر در وصف غرور

شعر استاد شهریار در وصف حضرت علی

پس مرا منت از استاد بود

که به تعلیم من استاد استاد

هر چه می دانست آموخت مرا

غیر یک اصل که نا گفته نهاد

قدر استاد نکو دانستن

حیف استاد به من یاد نداد

شعر غم , شعر در مورد غم , شعر درباره غم , شعر در وصف غم

شعر استاد شهریار در وصف لاله

می توان در سایه آموختن                          

گنج عشق  جاودان اندوختن

اول از استاد، یاد آموختیم                          

پس، سویدای سواد  آموختیم

شعر حرف مفت , شعر در مورد حرف مفت , شعر درباره حرف مفت , شعر در وصف حرف مفت

شعر استاد شهریار در وصف تبریز

 درین درگه، بلند او شد که افتاد

کسی استاد شد کاو داشت استاد

شعر محبت , شعر در مورد محبت , شعر درباره محبت , شعر در وصف محبت

شعر استاد شهریار در وصف عشقش

 آن خداوند هنر، و آن نامور استاد رفت

خامه خون گرید، که استاد هنر بهزاد رفت

شعر چشم , شعر در مورد چشم , شعر درباره چشم , شعر در وصف چشم

شعر استاد شهریار در وصف پدر

 استاد خدا آمد بی واسطه صوفی را

استاد کتاب آمد صابی و کتابی را

شعر افغانستان , شعر در مورد افغانستان , شعر درباره افغانستان , شعر در وصف افغانستان

شعر استاد شهریار در وصف پری

 مرا استاد صبر است و از این رو

خلاف مذهب استاد کردم

شعر مهربانی , شعر در مورد مهربانی , شعر درباره مهربانی , شعر در وصف مهربانی

شعر استاد شهریار در وصف آیت الله هاشمی رفسنجانی

 در خانه استاد علم و دینت

پیغمبرت استاد و چوب صمصام

شعر ماه , شعر در مورد ماه , شعر درباره ماه , شعر در وصف ماه

شعر در وصف شهید مطهری

 شاگردی روزگار کردم بسیار

در کار جهان هنوز استاد نیم

شعر مسافرت , شعر در مورد مسافرت , شعر درباره مسافرت , شعر در وصف مسافرت

شعری در وصف شهید مطهری

 استاد عشقم، بنشین و برخوان

درس محبت، در مکتب من

شعر حجاب , شعر در مورد حجاب , شعر درباره حجاب , شعر در وصف حجاب

شعری در وصف استاد موسیقی

 بسی بی دیده را سرمه کشیدم

بسی بی عقل را استاد کردم

شعر امام حسن عسکری , شعر در مورد امام حسن عسکری , شعر درباره امام حسن عسکری , شعر در وصف امام حسن عسکری

شعری در وصف استاد شجریان

 لعل او در دلبری استاد بود

خط دکان زاستاد بالاتر گرفت

شعر حضرت مهدی , شعر در مورد حضرت مهدی , شعر درباره حضرت مهدی , شعر در وصف حضرت مهدی

شعری در وصف استاد مشکاتیان

 هر چند که خسرو به سخن می نبرد دل

چون نرگس جادوی تو استاد نباشد

شعر آب , شعر در مورد آب , شعر درباره آب , شعر در وصف آب

شعر استاد شهریار

 چشم را در ملک خوبی شحنه بیداد کن

غمزه خونخواره را بر جادوان استاد کن

شعر تشکر , شعر در مورد تشکر , شعر درباره تشکر , شعر در وصف تشکر

شعر استاد شهریار درمورد تهرانی ها

 بیست سال است «بهار» از سرما رفته ولی

من همان ماتمیم در غم استاد هنوز

شعر نیمه شعبان , شعر در مورد نیمه شعبان , شعر درباره نیمه شعبان , شعر در وصف نیمه شعبان

شعر استاد شهریار درباره تبریز

 منش آموختم آئین محبت، لیکن

او شد استاد دل آزاری و بیدادگری

شعر عروس و داماد , شعر در مورد عروس و داماد , شعر درباره عروس و داماد , شعر در وصف عروس و داماد

شعر استاد

 عشق استاد است و شاگردش بلای کوی دوست

مکتبش بدبختی وتعلیم رسوایی درو

شعر خوشبختی , شعر در مورد خوشبختی , شعر درباره خوشبختی , شعر در وصف خوشبختی

شعر استاد و شاگرد

 سعی نابرده در این راه به جایی نرسی

مزد اگر می طلبی طاعت استاد ببر

شعر قهوه , شعر در مورد قهوه , شعر درباره قهوه , شعر در وصف قهوه

شعر استاد یاحا کاشانی

 در پس آینه طوطی صفتم داشته اند

آن چه استاد ازل گفت بگو می گویم

شعر قضاوت , شعر در مورد قضاوت , شعر درباره قضاوت , شعر در وصف قضاوت

شعر استاد شاهی

 پروا کند از باده کشان، زاهد غافل

چون کودک نادان، که ز استاد گریزد

شعر معلم , شعر در مورد معلم , شعر درباره معلم , شعر در وصف معلم

شعر استاد و شاگردی

 آن خداوند هنر، و آن نامور استاد رفت

خامه خون گرید، که استاد هنر بهزاد رفت

شعر دی ماه , شعر در مورد دی ماه , شعر درباره دی ماه , شعر در وصف دی ماه

شعر درباره استاد و شاگرد

 عقل با عشق بر نمی آید

جور مزدور می برد استاد

شعر زمستان , شعر در مورد زمستان , شعر درباره زمستان , شعر در وصف زمستان

شعر طنز استاد و شاگرد

 شاد باشید ای نوآموزان که روی سخت من

توبه داد از سخت رویی سیلی استاد را

شعر سیزده بدر , شعر در مورد سیزده بدر , شعر درباره سیزده بدر , شعر در وصف سیزده بدر

شعر استاد به شاگرد

 شاد باشید ای نوآموزان که روی سخت من

توبه داد از سخت رویی سیلی استاد را

شعر ذات خراب , شعر در مورد ذات خراب , شعر درباره ذات خراب , شعر در وصف ذات خراب

شعر استاد شاگرد

 از قبول سکه گردد سیم و زر صاحب رواج

از هوا گیرد هنرور سیلی استاد را

 شعر رمضان , شعر در مورد رمضان , شعر درباره رمضان , شعر در وصف رمضان

متن شعر استاد یاحا کاشانی

 از ادب صائب خموشم، ورنه در هر وادیی

رتبه شاگردی من نیست استاد مرا

 شعر جنگ , شعر در مورد جنگ , شعر درباره جنگ , شعر در وصف جنگ

شعر استاد از یاحا کاشانی

 شعله های شخ از صرصر شود بی باک تر

سیلی استاد، بازیگوش می سازد مرا

 شعر قرآن , شعر در مورد قرآن , شعر درباره قرآن , شعر در وصف قرآن

شعر یاحا کاشانی درباره استاد

 تا شد از علم نظر شمع سوادم روشن

جنبش هر مژه شد سیلی استاد مرا

شعر در مورد استاد

شعر در مورد حج

دوشنبه 8 آبان 1396 ساعت 16:53

شعر در مورد حج

شعر در مورد حج,شعر حج,شعری در مورد حج,شعر در مورد حج رفتن,شعر در مورد رفتن به حج,شعر در مورد حجاج,شعر در مورد حجاج منا,شعر در مورد حجاج کشته شده,شعر در مورد بازگشت حجاج,شعر زیبا در مورد حجاج,شعر درباره حجاج,شعر درباره حجاج منا,شعر درباره حجاج شهید,شعر در مورد حجاج کشته شده در منا,شعر در وصف حج,شعر در وصف حجاج منا,شعری در وصف حج,شعر در وصف سفر حج,شعر در وصف حجاج,شعر زیبا در وصف حج,شعری در وصف حجاج,شعر در مورد حجاج منا

شعر در مورد حج

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد حج برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

ای مردم حج رفته، کجایید؟ کجایید؟

سرگشته در این راه چرایید؟ چرایید؟

در تیه از این بیش ممانید! ممانید!

معشوقه همین‌جاست، بیایید! بیایید!

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

شعر در مورد حج

کعبه دلها به دست آورده ای

پس شدت بر کعبه گل پا فراز

از فروع دین ترا فرضی نبود

جز ادای دین حج ای بی نیاز

شعر محبت , شعر در مورد محبت , شعر درباره محبت , شعر در وصف محبت

شعر حج

ای به مکه رفته و برگشته باز

تو شدی محمود و ما ماندیم ایاز

ای که راجی رفته و حاجی آمدی

گو که ناجی هم شدی از کبر و ناز

شعر چشم , شعر در مورد چشم , شعر درباره چشم , شعر در وصف چشم

شعری در مورد حج

هرچـه باشـد من نمـک پـرورده ام

دل به عشق فاطمه خوش کرده ام

حج من بی فاطمه بی حاصل است

فاطـمه حـلال صـدها مشـکل اسـت

شعر افغانستان , شعر در مورد افغانستان , شعر درباره افغانستان , شعر در وصف افغانستان

شعر در مورد حج رفتن

حاجیان جمع اند دور هم همه

پس کجا رفته حسـین فاطمه

حاجـیان رفتند یکـسر درمنا

پس چرا اورفته سوی کربـلا

او بجای موی سر ،سـر میدهد

قاسـم و عـباس و اکبر میدهد

سعی حـج او صفا باخنجر است

مروه اش قبر علـی اصغر است

شعر مهربانی , شعر در مورد مهربانی , شعر درباره مهربانی , شعر در وصف مهربانی

شعر در مورد رفتن به حج

عمارت دل بیچاره دو صدپاره

ز حج و عمره به آید به حضرت باری

شعر ماه , شعر در مورد ماه , شعر درباره ماه , شعر در وصف ماه

شعر در مورد حجاج

حجّاج سوی کعبه زِ هر جا که رو کنند

باید رضای حق همه جا جست و جو کنند 

شعر مسافرت , شعر در مورد مسافرت , شعر درباره مسافرت , شعر در وصف مسافرت

شعر در مورد حجاج منا

قصد کعبه کن چو وقت حج بود

چونکه رفتی مکه هم دیده شود

شعر حجاب , شعر در مورد حجاب , شعر درباره حجاب , شعر در وصف حجاب

شعر در مورد حجاج کشته شده

حاجیان آمدند با تعظیم

شاکر از رحمت خدای کریم

آمده سوی مکه از عرفات

زده لبیک عمره از تنعیم

یافته حج و، عمره کرده تمام

بازگشته به سوی خانه، سلیم

شعر امام حسن عسکری , شعر در مورد امام حسن عسکری , شعر درباره امام حسن عسکری , شعر در وصف امام حسن عسکری

شعر در مورد بازگشت حجاج

برخیز، هان! می خواند این خانه تو را، برخیز

برخیز در پاس حرم، احرام برداریم

در انتظار ما نشسته خانه ی توحید

او را بیا چشم انتظار خویش نگذاریم

شعر حضرت مهدی , شعر در مورد حضرت مهدی , شعر درباره حضرت مهدی , شعر در وصف حضرت مهدی

شعر زیبا در مورد حجاج

سلام کعبه! سلام آستان سبز سجودم

سلام قبله من! هستی ام! تمام وجودم

سلام عشق نجیبی که صاف و ساده و پاکی

فدای نیم نگاهت تمام بود و نبودم

شعر آب , شعر در مورد آب , شعر درباره آب , شعر در وصف آب

شعر درباره حجاج

 ندهد طوف صنمخانه به سد حج قبول

شیخ صنعان که دلش را بت ترسا ببرد

شعر تشکر , شعر در مورد تشکر , شعر درباره تشکر , شعر در وصف تشکر

شعر درباره حجاج منا

 شود به کل گدایان زکات و حج واجب

کند چو دست کرم ریز او در افشانی

شعر نیمه شعبان , شعر در مورد نیمه شعبان , شعر درباره نیمه شعبان , شعر در وصف نیمه شعبان

شعر درباره حجاج شهید

 حاجیان مانده اند از ره حج

داروی اشتران گرگین کن

شعر عروس و داماد , شعر در مورد عروس و داماد , شعر درباره عروس و داماد , شعر در وصف عروس و داماد

شعر در مورد حجاج کشته شده در منا

 درپذیر، ای کعبه، چو مردم به راه

گر نکردم حج، رهی پیموده ام

شعر خوشبختی , شعر در مورد خوشبختی , شعر درباره خوشبختی , شعر در وصف خوشبختی

شعر در وصف حج

 ثواب روزه و حج قبول آن کس برد

که خاک میکده عشق را زیارت کرد

شعر قهوه , شعر در مورد قهوه , شعر درباره قهوه , شعر در وصف قهوه

شعر در وصف حجاج منا

 سرکشی لازم حسن است در ایام وصال

کعبه در موسم حج جمع کند دامان را

شعر قضاوت , شعر در مورد قضاوت , شعر درباره قضاوت , شعر در وصف قضاوت

شعری در وصف حج

 به آستان خرابات سرکشی مفروش

که بیست حج پیاده است یک نماز اینجا

شعر معلم , شعر در مورد معلم , شعر درباره معلم , شعر در وصف معلم

شعر در وصف سفر حج

 گناه ماست شب وصل اگر بود کوتاه

کند به موسم حج کعبه جمع دامن را

شعر دی ماه , شعر در مورد دی ماه , شعر درباره دی ماه , شعر در وصف دی ماه

شعر در وصف حجاج

 حج خریدن در دیار عشقبازان رسم نیست

هر که مرد اینجا، برای او شهادت می خرند

شعر زمستان , شعر در مورد زمستان , شعر درباره زمستان , شعر در وصف زمستان

شعر زیبا در وصف حج

 مرو ز راه به امید توشه دگران

که چون پیاده حج خرج راه خواهی شد

شعر سیزده بدر , شعر در مورد سیزده بدر , شعر درباره سیزده بدر , شعر در وصف سیزده بدر

شعری در وصف حجاج

 حج پیاده در قدم اهل دل بود

صائب چرا زیارت دلها نمی کند

شعر ذات خراب , شعر در مورد ذات خراب , شعر درباره ذات خراب , شعر در وصف ذات خراب

شعر در مورد حجاج منا

 در راه چون پیاده حج خرج می شوند

جمعی که فکر توشه عقبی نمی کنند

 شعر رمضان , شعر در مورد رمضان , شعر درباره رمضان , شعر در وصف رمضان

شعر در مورد حج

 این آن غزل مرشد روم است که گفته است

ای قوم به حج رفته کجاییدکجایید

 شعر جنگ , شعر در مورد جنگ , شعر درباره جنگ , شعر در وصف جنگ

شعر حج

 لله الحمد که بعد از سفر حج صائب

عهد خود تازه به سلطان خراسان کردم

 شعر قرآن , شعر در مورد قرآن , شعر درباره قرآن , شعر در وصف قرآن

شعری در مورد حج

 از زنگ کبر آینه خویش ساده کن

در زیر پا نظر کن و حج پیاده کن

شعر صبر , شعر در مورد صبر , شعر درباره صبر , شعر در وصف صبر

شعر در مورد حج رفتن

 آن به که به گرد دل درویش کند طوف

آن را که میسر نشود حج پیاده

شعر ضامن آهو , شعر در مورد ضامن آهو , شعر درباره ضامن آهو , شعر در وصف ضامن آهو

شعر در مورد رفتن به حج

 آن که باشد یک طواف مرقدش هفتاد حج

فکر صائب چون تواند کرد فضلش را شمار؟

شعر نفاق , شعر در مورد نفاق , شعر درباره نفاق , شعر در وصف نفاق

شعر در مورد رفتن به حج

 حج پیاده در قدمش روی می نهد

هر کس شود ز طوف حریم تو کامیاب

شعر کنار هم بودن , شعر در مورد کنار هم بودن , شعر درباره کنار هم بودن , شعر در وصف کنار هم بودن

شعر در مورد حجاج

هوس کعبه و آن منزل و آن جاست مرا

آرزوی حرم و مکّه و بطحاست مرا

شعر ضایع شدن , شعر در مورد ضایع شدن , شعر درباره ضایع شدن , شعر در وصف ضایع شدن

شعر در مورد حجاج منا

خدایی که او مکّه و شام کرد

تو را حاجی از بهر آن نام کرد

که هر صبح و شامی کنی بی گزاف

به پیراهن کعبه دل طواف

شعر راستگویی , شعر در مورد راستگویی , شعر درباره راستگویی , شعر در وصف راستگویی

شعر در مورد حجاج کشته شده

میان کعبه و ما گرچه صد بیابان است

دریچه‌ای ز حرم در سراچه جان است

شعر راستگویی , شعر در مورد راستگویی , شعر درباره راستگویی , شعر در وصف راستگویی

شعر در مورد بازگشت حجاج

عرفات عشق‌بازان سر کوی یار باشد

به طواف کعبه زین در نروم که عار باشد

شعر نوروز , شعر در مورد نوروز , شعر درباره نوروز , شعر در وصف نوروز

شعر زیبا در مورد حجاج

عاشق سرمست را با دین و دنیا کار نیست

کعبه صاحب‌دلان جز خانه خمار نیست

شعر نوروز , شعر در مورد نوروز , شعر درباره نوروز , شعر در وصف نوروز

شعر درباره حجاج

قبله جان نبود جز رخ جانان، زان رو

عاشقان، قبله خود، ابروی دلدار کنند  

شعر بی وفایی , شعر در مورد بی وفایی , شعر درباره بی وفایی , شعر در وصف بی وفایی

شعر درباره حجاج منا

خوش گفت عزیزی که در این راه سفر کرد

کای مردم حج رفته، کجایید؟ کجایید؟

در بادیه سرگشته چرایید؟ چرایید؟

 معشوقه هم اینجاست بیایید! بیایید!

شعر بی وفایی , شعر در مورد بی وفایی , شعر درباره بی وفایی , شعر در وصف بی وفایی

شعر درباره حجاج شهید

خداوندا بحقّ خاتمِ عشق

به نور عشق و قطبِ اعظم عشق

روانم را چو هاجر شاد گردان

بجوشان در وجودم زمزم عشق

شعر امید , شعر در مورد امید , شعر درباره امید , شعر در وصف امید

شعر در مورد حجاج کشته شده در منا

در مدینه، دلم هوایی شد

مست صهبای آشنایی شد

شهر خورشید عشق را دیدم

جبهه بر خاک مِهر ساییدم

گنبد سبز احمدی زیباست

دل ربا، غم زُدا و شادی زاست

شعر انتظار , شعر در مورد انتظار , شعر درباره انتظار , شعر در وصف انتظار

شعر در وصف حج

جمال کعبه مگر عذر رهروان خواهد

که جان زنده دلان سوخت در بیابانش

شعر انتقام , شعر در مورد انتقام , شعر درباره انتقام , شعر در وصف انتقام

شعر در وصف حجاج منا

جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج که تو

خانه میبینی و من خانه خدا میبینم

شعر اشک ریختن , شعر در مورد اشک ریختن , شعر درباره اشک ریختن , شعر در وصف اشک ریختن

شعری در وصف حج

 بی بلا نیست مرادی که نه حج پیش در است

که به ره زحمت دریا و بیابان نبود

شعر پنجره , شعر در مورد پنجره , شعر درباره پنجره , شعر در وصف پنجره

شعر در وصف سفر حج

 حج پیاده را به نظر می توان خرید

گاهی به زیر پای خود ای بی وفا ببین

شعر بی اعتنایی , شعر در مورد بی اعتنایی , شعر درباره بی اعتنایی , شعر در وصف بی اعتنایی

شعر در وصف حجاج

 ما کاهلانیم و تویی صد حج و صد پیکار ما

ما خفتگانیم و تویی صد دولت بیدار ما

شعر پیری , شعر در مورد پیری , شعر درباره پیری , شعر در وصف پیری

شعر زیبا در وصف حج

 چونک به عشق زنده شد قصد غزاش چون کنم

غمزه خونی تو شد حج و غزای نفس ما

شعر باغ , شعر در مورد باغ , شعر درباره باغ , شعر در وصف باغ

شعری در وصف حجاج

 بازآمده ز حج و دل آن جا شده مقیم

جان حلقه را گرفته و تن گشته مبتلا

شعر رویا , شعر در مورد رویا , شعر درباره رویا , شعر در وصف رویا

شعر در مورد حجاج منا

 گر نبدی چنین چرا جهد و جهاد آمدی

صوم و صلات و شب روی حج و مناسک و چله

شعر پدر و مادر , شعر در مورد پدر و مادر , شعر درباره پدر و مادر , شعر در وصف پدر و مادر

شعر در مورد حج

 ترک زیارتت شها دان ز خری نه بی خری

ز آنک به جان است متصل حج تو بی مسافتی

شعر غذا , شعر در مورد غذا , شعر درباره غذا , شعر در وصف غذا

شعر حج

 تن توست همچو اشتر که برد به کعبه دل

ز خری به حج نرفتی نه از آنک خر نداری

شعر بی وفایی , شعر در مورد بی وفایی , شعر درباره بی وفایی , شعر در وصف بی وفایی

شعری در مورد حج

 حق گفت ایمن است هر آن کو به حج رسید

ای چرخ حق گزار ز آفات ایمنی

تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ , سگ در خواب دیدن , تعبیر خواب سگ سیاه هار

شعر در مورد حج رفتن

 تا کی روی آخر ز پی حج به زیارت

از طوس سوی مکه، وز مکه سوی طوس؟

شعر کوچه , شعر در مورد کوچه , شعر درباره کوچه , شعر در وصف کوچه

شعر در مورد رفتن به حج

 کاروانهای ثواب و روزه و حج و زکات

کرده پیش از خود روان در دار ملک جاودان

شعر فکر کردن , شعر در مورد فکر کردن , شعر درباره فکر کردن , شعر در وصف فکر کردن

شعر در مورد حجاج

 تن به صد منزل رود دل می رود یک تک به حج

ره روی باشد چو جسم و ره روی همچون فؤاد

شعر فاصله , شعر در مورد فاصله , شعر درباره فاصله , شعر در وصف فاصله

شعر در مورد حجاج منا

 مؤمنان را فطرت افروز است حج

هجرت آموز و وطن سوزست حج

شعر کعبه دل , شعر در مورد کعبه دل , شعر درباره کعبه دل , شعر در وصف کعبه دل

شعر در مورد حجاج کشته شده

 کسی کز سوی حج کردن هوا کرد

اگر حج کرد بی امرت خطا کرد

شعر تلاش و کوشش , شعر در مورد تلاش و کوشش , شعر درباره تلاش و کوشش , شعر در وصف تلاش و کوشش

شعر در مورد بازگشت حجاج

 طوف او مانند حج مطلق است

حج اکبر دان که گفت او حق است

شعر فراق , شعر در مورد فراق , شعر درباره فراق , شعر در وصف فراق

شعر زیبا در مورد حجاج

 یکی که جایگه حج هندوان بکند

دگر که حج کند و بوسه بر دهد بحجر

شعر فرشته , شعر در مورد فرشته , شعر درباره فرشته , شعر در وصف فرشته

شعر درباره حجاج

 گفت ای ره صدق منهج تو

تو حج منی و من حج تو

شعر قدر نشناسی , شعر در مورد قدر نشناسی , شعر درباره قدر نشناسی , شعر در وصف قدر نشناسی

شعر درباره حجاج منا

 حج همه عمره دیدن اوست

بی او حج و عمره ام نه نیکوست

شعر امام حسین , شعر در مورد امام حسین , شعر درباره امام حسین , شعر در وصف امام حسین

شعر درباره حجاج شهید

 پس چرا اندرو مرا نبود

حج مقبول و عمره مبرور

شعر امام سجاد , شعر در مورد امام سجاد , شعر درباره امام سجاد , شعر در وصف امام سجاد

شعر در مورد حجاج کشته شده در منا

 درپذیر، ای کعبه، چو مردم به راه

گر نکردم حج، رهی پیموده ام

شعر قدر یکدیگر را دانستن , شعر در مورد قدر یکدیگر را دانستن , شعر درباره قدر یکدیگر را دانستن , شعر در وصف قدر یکدیگر را دانستن

شعر در وصف حج

 ثواب روزه و حج قبول آن کس برد

که خاک میکده عشق را زیارت کرد

شعر ماه خرداد , شعر در مورد ماه خرداد , شعر درباره ماه خرداد , شعر در وصف ماه خرداد

شعر در وصف حجاج منا

 سرکشی لازم حسن است در ایام وصال

کعبه در موسم حج جمع کند دامان را

شعر ماه خرداد , شعر در مورد ماه خرداد , شعر درباره ماه خرداد , شعر در وصف ماه خرداد

شعری در وصف حج

 به آستان خرابات سرکشی مفروش

که بیست حج پیاده است یک نماز اینجا

شعر لیلی و مجنون , شعر در مورد لیلی و مجنون , شعر درباره لیلی و مجنون , شعر در وصف لیلی و مجنون

شعر در وصف سفر حج

 گناه ماست شب وصل اگر بود کوتاه

کند به موسم حج کعبه جمع دامن را

شعر نگاه , شعر در مورد نگاه , شعر درباره نگاه , شعر در وصف نگاه

شعر در وصف حجاج

 حج خریدن در دیار عشقبازان رسم نیست

هر که مرد اینجا، برای او شهادت می خرند

شعر ثریا , شعر در مورد ثریا , شعر درباره ثریا , شعر در وصف ثریا

شعر زیبا در وصف حج

 مرو ز راه به امید توشه دگران

که چون پیاده حج خرج راه خواهی شد

شعر گذشته , شعر در مورد گذشته , شعر درباره گذشته , شعر در وصف گذشته

شعری در وصف حجاج

 در راه چون پیاده حج خرج می شوند

جمعی که فکر توشه عقبی نمی کنند

شعر در مورد حج

دنت زعفرانی

جمعه 5 آبان 1396 ساعت 23:55

آموزش مرحله به مرحله طرز تهیه دنت زعفرانی دسر خوشمزه مازندرانی ها

طرز تهیه دنت زعفرانی بسیار خوشمزه در قسمت آشپزی سایت جسارت.امیدواریم که این مطلب مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد

طرز تهیه دنت زعفرانی , دنت زعفرانی , مشکوفی

اگر شما هم نام دنت زعفرانی را شنیده اید و علاقه به درست کردن آن هستید می توانید به آسانی آنرا در بخش آشپزی ما آموزش ببینید

آموزش مرحله به مرحله طرز تهیه دنت زعفرانی دسر خوشمزه مازندرانی ها

دنت زعفرانی یا مشکوفی یک دسر دسر مازندرانی است.

اگر به جای شیر در تهیه‌ی این دسر از آب استفاده کنید اسم دسر شما مسقطی است.

مواد لازم برای تهیه دنت زعفرانی :

نشاسته :♦: 3 قاشق غذاخوری

شکر :♦: 3 قاشق غذاخوری

شیر :♦: 2 لیوان

زعفران دم کرده :♦: 2 قاشق غذاخوری

کره :♦: یک قاشق غذاخوری

وانیل :♦: نوک قاشق چایخوری

گلاب  :♦: یک قاشق غذاخوری

آموزش مرحله به مرحله طرز تهیه دنت زعفرانی دسر خوشمزه مازندرانی ها

طرز تهیه دنت زعفرانی , دنت زعفرانی , مشکوفی

طرز تهیه دنت زعفرانی :

به نقل از سایت جسارت برای تهیه مشکوفی ابتدا

شیر سرد را در قابلمه بریزید. نشاسته و شکر را اضافه کنید. آن را هم بزنید تا نشاسته در آن حل شود.

قابلمه‌ی شیر و نشاسته را روی حرارت ملایم بگذارید و هم بزنید.

وقتی شیر گرم شد کره ، وانیل ، گلاب وزعفران را اضافه کنید.

باز، هم بزنید و صبر کنید تا مایه غلیظ شود.

حالا دنت شما آماده است. آن را از روی حرارت بردارید، در ظرف‌های مناسب بریزید و در یخچال بگذارید.

می‌توانید روی دسر را با میوه ، پودر یا خلال پسته، دارچین، و یا ترافل رنگی تزیین کنید‌.

برای اینکه دسر را به رنگ‌های دیگر نیز تهیه کنیم می‌توانیم از دارچین به همراه پودر هل و کاکائو حل شده در نصف لیوان آب جوش هم استفاده کنیم و

آنها را لایه لایه روی هم بریزیم تا ترکیب زیباتری پیدا کند.

آموزش مرحله به مرحله طرز تهیه مشکوفی دسر خوشمزه مازندرانی ها

می‌توانیم لایه‌های ژله را نیز در بین این دسر بکار ببریم تا ظاهر زیبا تر و شیک تری داشته باشد.

طرز تهیه دنت زعفرانی , دنت زعفرانی , مشکوفی

آموزش مرحله به مرحله طرز تهیه دنت زعفرانی دسر خوشمزه مازندرانی ها

( تعداد کل: 837 )
<<    1       2       3       4       5       ...       168    >>